Til Paul Rode Andersen

Læserindlæg vurderer, at vindmøller først yder ren energi efter 15 år

MØLLEDEBAT:Fri os fra landsbydødens købmænd - mølleindustriens og uvidende fanatikeres lakajer! Paul Rode Andersen pointerer i NORDJYSKE - citat: Der er en verden udenfor Kvissel, som er ved at gå af lave … Det anfægter tilsyneladende ikke Ina og Mogens Ørsted, der hellere vil undgå synet at møller, end blive forsynet med ren energi…citat slut. Ja, der en verden udenfor Kvissel, og den er endda global. Ren energi? Møller skal først produceres, bl.a. med vinger som folk bliver syge af at fremstille, og alt efter udnyttelsesgraden, ta"r det ca. 15 år, før møllerne yder ren energi, og efter yderligere 10-15 år skal de destrueres og bortskaffes. Kvissel Brænding er ifølge vindmølleindustriens vindkort et af de dårligste områder i Frederikshavn kommune, samtidig er møllerne her tænkt placeret helt forkert i forhold til den fremherskende vind. Altså er vores tese: Med maksimal satsning på vindkraft både her og globalt, vil forurening ved fremstilling af møller få et ordentligt skub i den helt forkerte retning de næste mange år, inden de yder ren energi! Vi anbefaler blandt andre tiltag: Luft til luft varmepumper og solceller. Efter et besøg af Frederikshavn Kommunes energikonsulent i sensommeren, fik vi bestilt anlæggene, det sidste blev færdigmonteret i torsdags. Det er der både perspektiv, lokale arbejdspladser og ren luft i! Dine påstande må du længere ind til byen med, der blæser det ifølge mølleindustriens vindkort meget mere end i Kvissel Brænding. Vi vil stadig gerne med glæde kunne synge vores nationalsang: Der er et yndigt land!