Til politikerne: Kender I egentlig konsekvensen?

BØRNEPASNING:Vi er så heldige at have vores søn passet i Børnehuset Syd. Han skal starte i skole til august, og vi har været meget glade for indskolingsforløbet indtil nu. Hold fast i det. Men… nu sker der nogle ændringer, som får en væsentlig indflydelse på vores hverdag og vores søns behov for struktur og faste rammer (de faste rammer gælder vist for de fleste børn)! Fakta er at: Nord og Syd ændres fra aldersintegrerede institutioner til SFO’er. Det betyder, at børnehavebørnene skal på Himmelblå, Vestre eller Dr. lund børnehave, hvilket får indflydelse på åbningstiderne i Nord og Syd, eftersom de kun skal have skolesøgende børn i fremtiden. Godt nok afviser I, at det har økonomisk konsekvens at ændre strukturen, men vi ser udelukkende forringelse. Fremover vil der ikke være morgenåbent for de børn i Nord og Syd, hvis forældre starter tidligt på job Løsningen: Pyramiden skal fungere som ”morgeninstitution”, således børnene fra alle institutioner som har pasningsbehov om morgenen, starter op dér, inden de går over på skolen. Som sådan en god ide på mange områder, så børnene ikke skal ud på en mørk morgentur til skolen, men… For Dennis betyder det: Dennis skal være i pyramiden fra 6.40 hver morgen, indtil han skal i skole kl. 8.00. På pyramiden skal Dennis spise morgenmad og starte dagen godt, så han er klar til 1. time. Dennis skal have skiftetøj med sig fra sted til sted – spørgsmålet er bare, om han husker det – han er jo kun 6 år. Når han er færdig med skolen, skal han cykle over på Syd, hvor resten af dagen går indtil kl. 16.00, hvor han blive hentet. Alle dage på 9,5 time, 3 forskellige steder hver dag - Pyramiden, skolen og Syd. Nok siger vi, at børn er omskiftelige, men vi synes, det er at stramme elastikken lige hårdt nok. For vores familie betyder det: Vi skal tidligere op om morgenen. (I dag er Dennis oppe klokken 6.00) Vi skal have cyklen med frem og tilbage hver dag, så Dennis kan komme fra skolen hen til Syd om eftermiddagen. I dag er der et aflåst skur på Syd, hvor cyklen kan være låst inde fra dag til dag. Med 7,5 time om ugen på Pyramiden – 15 timer på Syd og 25 timer i skolen – hvem sikrer dialogen med os forældre om Dennis" udvikling og dagligdag alle steder? Nu, hvor den aldersintegrerede mulighed ikke længere er til stede, skal vi rundt fire steder - vi har nemlig også en datter i børnehave de næste tre år. Det er smadderærgerligt, for det gør hverdagen for familier som os meget hektisk. Vi så gerne, at I havde bevaret én mulighed for at samle søskende ét sted. Løsningen som sådan er god, såfremt man fordeler fritidshjemsbørnene efter behov for morgenåbning, men det virker hovedløst ukoordineret. I mandags sendte I 14 børn med vidt forskellige behov til Pyramiden fra børnehaverne, mens forældre med børn i Nord og Syd får besked tirsdag om morgenåbningen. Sikkert ikke koordineret - det rådes dog fremadrettet at tale sammen, for så kunne det være, I var kommet til en løsning med den 1. prioritet at sende de morgensøgende børn i Pyramiden - om ikke andet, så givet os valget, selvom de allerede er i SFO. Derefter sendt de børn, der går direkte i skole, hen på Nord og Syd. Dermed havde løsningen givet lidt mening. Udefra virker det ikke til, at I kender konsekvensen af de beslutninger, I sætter lederne af institutionerne til at træffe – efter bedste evne. Hvad årsagen til dét er, kan kun I svare på, men vi vil gerne spørge: Hvad har I tænkt jer at gøre, for vi er ikke de eneste? Med mindre naturligvis jeres hensigt er at give børnene så mange ændringer at forholde sig til som muligt hver dag, frem for at bruge faste rammer som forudsætning for optimal indlæring og social formåen. Vi ser frem til, at I forholder jer til vores situation.