Til samme Himmel

En gruppe danske præster mener, at det ikke skal tages alt for bogstaveligt, når Jesus ifølge Bibelen siger: ”Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig”. De mener, at andre religioner også kan føre til Gud.

Ud fra den betragtning, at ethvert menneske er skabt i Guds billede, altså som et åndeligt væsen, kan det næppe heller bestrides, at mennesker inden for buddhisme, hinduisme, islam og jødedom hvert sted må drages mod det guddommelige. Men gennem alt, hvad Jesus forkyndte for at vise mennesker vejen til Gud, mens han vandrede her på jorden for til sidst at dø på et kors og opstå, danner grundlaget for det evangelium, som kristendommen bygger på, og som – til forskel fra de nævnte religioner – alene viser mennesker vejen til frelse. I sin smukke aftensang fra 1822 ”Fred hviler over land og by” siger B.S. Ingemann i næstsidste vers ”Til samme Himmel går vor gang, adskilles end vort spor”. Det er betryggende at vide, idet vi hver for sig må respektere, at – fordi vi er skabt forskellige – ikke alle kommer til troen på Gud på samme måde. Men så sandt, vi er kommet til tro på Gud, lever vi hver for sig vort selvstændige og ansvarlige liv, og når tiden kommer, skal vi mødes med alle de andre i Guds Himmel, idet vi skal mødes under det ”motto”, som Jesus formulerede det i sin ypperstepræstelige bøn ”at de alle må være ét”. Englænderen George Williams stiftede i 1844 YMCA, Young Men’s Christian Association, som i løbet af få år blev til en verdensbevægelse. George Williams’ kongstanke for sin bevægelse var, at den skulle være økumenisk, dvs. den skulle være et sted, hvor unge mænd af enhver kristen trosretning kunne mødes: adventister, baptister, metodister, lutheranere m.fl., simpelthen en bevægelse for alle, som troede på Jesus Kristus som deres frelser. Bevægelsen skulle være fri af kirkelige konfessioner, og de enkelte foreninger måtte ikke være tilknyttet en bestemt konfession. Sit økumeniske kristendomssyn formulerede George Williams i et firdelt motto: 1) Den hele Kristus er min Frelse: Ikke blot en del af Jesu Kristi evangelium er grundlaget for menneskets frelse. Men det hele! Nogle trossamfund ønsker at skære et eller andet ud af evangeliet og lægge større vægt på noget andet. På den måde får sekteriske trossamfund et beskåret evangelium. Derfor kalder man dem for sekter. 2) Den hele Bibel er min Stav: Det kan godt være, at et menneske klynger sig til et enkelt eller nogle få af Bibelens skriftsteder. Det kan godt være, at nogle mennesker eller et eller flere trossamfund hævder, at det kun er Ny Testamente, der udgør Jesu Kristi Evangelium. Disse mennesker og disse trossamfund glemmer åbenbart, at Gl. Testamente var den bibel, Jesus kendte. 3) Den hele Kirke er mit Samfund: I George Williams’ kirkesyn er der plads til alle. Det er god kristen skik, at man har fællesskab med dem, man deler anskuelse med. Men det må ikke stå i vejen for, at man respekterer andre kristne, hvis kristne anskuelse man ikke er enig med dem i. 4) Den hele Verden er mit Sogn. Kristendommen er universel. Det er ikke George Williams, der har fundet på det. Men han byggede sit ungdomsarbejde på det, som Jesus lærte sine disciple, da han gik her på jorden. George Williams’ ungdomsbevægelse kom også til Danmark under navnet KFUM, Kristelig Forening for Unge Mænd, og den første KFUM-forening blev stiftet allerede i 1878. Men der skulle gå hele 20 år, før den danske KFUM blev fuldgyldigt medlem af World Alliance of YMCA. KFUM i Danmark var nemlig for nært tilknyttet Indre Mission i Danmark, som opfattede ungdomsforeningen som sit ungdomsarbejde. I alle lande, hvor der er dannet KFUM-foreninger, er der dannet sideløbende organisationer, som arbejder ud fra det samme kristne grundlag og økumeniske motto ”at de alle må være ét”. De organisationer i Danmark, der har relation til KFUM, har KFUM-trekanten som fælles logo, en rød ligesidet trekant med nedadvendt spids, symboliserende ånd, sjæl og legeme. Det drejer sig om KFUM’s Idræt, KFUM’s sociale arbejde, KFUM’s Soldatermission, KFUM-spejderne samt Y’s Men International, Region Danmark.