Til skade for svage

I den forløbne weekend kom det frem, at den røde regering nu vil indføre afgift på reklametryksager. En sådan afgift vil ikke blot føre til stigende priser, den vil også ramme de økonomisk svageste grupper hårdest.

Rød økonomisk politik drejer sig om afgifter, så det bliver dyrere at være dansker. Det kan lyde som en floskel, men viser sig desværre at være sandt gang på gang. Seneste eksempel er forslaget om en afgift på reklametryksager, der angiveligt vil indbringe staten 400 mio. kr. i 2013. En reklameafgift vil føre til mindre konkurrence, da øgede afgifter vil føre til mindre annoncering. Med mindre annoncering vil konkurrencen falde, og det kan kun betyde én ting: varerne bliver dyrere for forbrugeren. Med forslaget kan en typisk dansker regne med at priserne på f.eks. fødevarer vil stige med fem-seks procent, viser beregninger fra Copenhagen Economics. En familie vil således få en ekstraregning til fødevarer på 2500-3000 om året. I en tid, hvor de fleste familier grundigt skal overveje, hvordan de bruger deres penge, burde regeringen hellere arbejde for at gøre det lettere at være dansker. En reklameafgift vil have den modsatrettede effekt, den vil gøre det dyrere at være dansker. Oveni kommer at en afgift på reklametryksager vil have en social-slagside. Ekstraregningen på op mod 3000 kroner om året ved indførelsen af afgiften vil nemlig gælde uanset om du er rig eller fattig. Regeringen med støtte fra Enhedslisten vil dermed gøre det endnu vanskeligere for socialt udsatte og folk med lavindkomster. Jo, vi har virkelig fået en rød regering!