EMNER

Til Sverige fra Læsø næste år

Færgeselskab køber færge på Samsø og plan- lægger sommersejlads til Sverige fra 2012.

Arkivfoto.

Arkivfoto.

Bestyrelsen for Færgeselskabet Læsø K/S holdt i sidste uge bestyrelsesmøde om bord på Samsø-færgen M/F Vesborg, der er beliggende i Sælvig Havn på Samsø. Ikke primært for at nyde samsingernes gæstfrihed, men derimod for at inspicere Vesborg med henblik på køb. Bestyrelsesformand Kim Rulle oplyser, at parterne har indledt forhandlinger om prisen på færgen. Læsøboerne har gennem længere tid haft Vesborg i kikkerten som en mulig afløser for den over 30 år gamle M/F Ane Læsø, der ikke længere kan opfylde kravet til kapacitet som erstatningsfærge og ekstra færge i højsæsonen. M/F Vesborg er bygget på Ørskov Skibsværft i 1995 og dermed kun to år ældre end Margrete Læsø. Færgen har en kapacitet, der er lidt mindre end Margrete Læsøs, men anses for tilstrækkelig, og skibet forventes at kunne komme til salg i efteråret 2011. Et eventuelt køb af Vesborg og salg af Ane Læsø åbner nye perspektiver for færgesejlads fra Læsø, nemlig en rute til Sverige, der tidligere er blevet vendt på færgebestyrelsens bord. International sejlads Med Vesborg som reservefærge ser bestyrelsen en oplagt mulighed for at undersøge og måske etablere en sommerrute med Margrete Læsø mellem Læsø og Göteborg-området allerede fra sommeren 2012. I første omgang med to ugentlige ture i 10 uger om året, for eksempel med afgang mandag og fredag. Med det formål har færgeselskabet foranlediget en skibsteknisk undersøgelse af Margrete Læsø med sigte på krav og behov til ombygning, for at færgen kan godkendes til færgesejlads i internationalt farvand. - De foreløbige beregninger viser, at det er muligt. Det vil være en relativt begrænset omkostning at klargøre Margrete Læsø til international sejlads, erklærer Kim Rulle. Rapporten vil nu danne grundlag for en egentlig ansøgning om tilladelse til sejlads fra de danske og svenske søfartsmyndigheder. Samtidig vil færgeselskabet gennemføre en markedsundersøgelse for at afklare kundegrundlaget til en rute til Sverige. - Det er bestyrelsens og direktionens helt klare holdning, at en rute til Göteborg vil åbne helt nye perspektiver. Dels for Læsø, dels for svenske, norske og østdanskes besøg på Læsø. Inden en endelig beslutning kan tages, venter der imidlertid rigtig mange overvejelser, godkendelser og investeringer, da opgaven vil være særdeles omkostningsfuld, tilføjer Kim Rulle. Han anslår sejltiden fra Vesterø Havn til Göteborg til ca. fire timer.