EMNER

Til tops på siloen og ned igen

Medlemmerne af Vendsyssel Landboungdom er ikke tøsedrenge: Ikke alene dyster de hver sommer i traktortræk, de vil også besejre siloen på Nordjysk Andel i Vrå. Derfor mødes de mandag aften 2. juni på Borupvej. - Vi laver to hold, hvor det ene først går til toppen af siloen for at rappelle, det vil sige, klatre ned i et tov. Det andet hold bliver vist rundt på foderfabrikken imens, fortæller Jens Erik Haugaard fra foreningen. Tilmelding kræves, og de første 25 tilmeldte får mulighed for at rappelle. Der sælges pølser, øl og vand, og alle er velkomne. BØRGLUM Udflugt til Hjerl Hede Børglum Pensionistklub har arrangeret en tur til Hjerl Hede tirsdag den 3. juni. Der er afgang fra Børglum Gl. Skole om morgenen, og deltagerne tager selv frokost med og spiser den i Hjerl Hede. Der er mulighed for at drikke kaffe ved Spøttrup Sø, og aftensmaden spises på Tylstrup Kro. Prisen er 125 kr. for medlemmer og 180 kr. for ikke-medlemmer. Tilmelding kan ske til Agnethe Larsen senest 28. maj. LØKKEN O.k. til vandkunst Initiativgruppen i Nørregade har indsamlet 70.000 kr. til en vandkunst på Nørre Torv. Teknisk udvalg har givet tilladelse til opsætning af vandkunsten på de sædvanlige betingelser, d.v.s., at både opstilling og vedligeholdelse skal være uden udgifter for kommunen. Vandkunsten laves af billedhugger Klaus Unger, Lyngby Torp, der også har udformet de havdyr af granit, der er nedlagt i Nørre Torv. LØKKEN Møde i menighedsråd Onsdag aften, 28. maj, holder menighedsrådet i Løkken møde. Det sker i konfirmandstuen ved Løkken Præstegård. Dagsordener og referater er fremlagt i Løkken Kirkes våbenhus. VRÅ Tilladelse til vinsalg Erik N. Rasmussen, Møllevej 6 i Vrå, har fået tilladelse til at sælge vin fra sin ejendom. Teknisk udvalg har hørt naboerne om deres holdning til foretagendet, og da naboerne ingen indvendinger havde til det ansøgte, har udvalget givet en personlig tilladelse til at drive engrossalg og postordresalg af vin. VRÅ Tøj til ældre Mandag eftermiddag, 26. maj, præsenteres den aktuelle ældremode på De Gamles Hjem i Vrå. GJ Konfektion fremviser og sælger tøj til ældre i aktivitetssalen.