Til vands, til lands og i luften

S og den ny regering har selvsagt også trafikpolitiske visioner, når det gælder luftfarten.

Det skal den gode formand for Erhverv Norddanmark, Anders Hjulmand, ikke være i tvivl om. Hjulmand antyder (14.10.), at Socialdemokratiet og den ny regering kun har holdninger til bil, skib og tog, og at vi dermed helt glemmer luftfarten. Vi socialdemokrater er naturligvis helt enige med Erhverv Norddanmark, Hjulmand og mange andre om, at det er afgørende for mobiliteten, at vi også har mulighed for at benytte flytrafik. Her i det Nordjyske, er det for eksempel en god mulighed, at vi kan tage flyveren og nå frem til et møde i København kun to timer efter, at vi har vinket farvel til familien. Som S' trafikpolitiske ordfører er jeg derfor også stolt af Aalborg Lufthavns flotte arbejde med mange og hyppige afgange. Når Hjulmand siger nej til "hellige køer i luften", formoder jeg, at han hentyder til Socialdemokratiets forslag om at lægge en beskeden miljøafgift på flybilletterne. Her kan jeg svare, at flyafgiften ikke er med i vores regeringsgrundlag. Forslaget er, med andre ord, sparket til hjørne i denne omgang. Det ændrer imidlertid ikke ved, at vi socialdemokrater stadig synes, at der kan være fornuft i at tænke miljøpolitikken ind i vores transportpolitik. Hvis vi danskere vil være førende i verden, når det eksempelvis handler om at nedbringe CO2 udslippet, må vi også gå foran når det handler om at sikre mere miljørigtige fly samt en knap så voldsom vækst i flytrafikken. Kan vi være med til, at en nordjysk erhvervsmand eller -kvinde blot hver tiende gang de har et møde i København, vælger at klare mødet via en videokonference eller andet, er det positivt for klima og miljø, men også for den pågældende, der sparer tid, der kan bruges mere konstruktivt og lønsomt end at sidde i flyveren, eller måske lige kan sikre lidt mere tid med familien. Kommer miljøafgiften på flytrafik på den politiske dagsorden igen, vil jeg til gengæld arbejde for, at det ikke bliver en afgift på enkelt-flyvninger, men på antal kilometer. Det skal ikke være sådan, at man skal betale lige så meget i afgift for at flyve til København fra Aalborg, som fra København til New York. Luftfarten er selvfølgelig kommet for at blive. Derfor var vi blandt andet også de første, der lancerede ideen om, at føre den nordjyske nærbane eller evt. fremtidige letbane helt ud til Aalborg Lufthavn. På samme måde skal vi på andre måder sikre optimal infrastruktur i forbindelse med danske lufthavne. Så bare rolig Hjulmand, vi socialdemokrater har visioner både til vands, til lands og i luften!