Tilbage efter p-bøde penge

Nick Montano reg­ner sta­dig med at få sin p-bøde ef­ter­gi­vet.Foto: Henrik Louis

Nick Montano reg­ner sta­dig med at få sin p-bøde ef­ter­gi­vet.Foto: Henrik Louis

BRØNDERSLEV:Amerikaneren Nick Montano var først til at protestere over en parkeringsbøde: Allerede for to år siden mente han, at det var underligt, at en udlænding kunne få en p-bøde i Brønderslev. Han holdt faktisk på en lovlig p-plads ved Netto, men havde bare ikke stillet p-skiven. Nick Montano forklarede dengang, at han ikke kendte systemet med p-skiver og heller ikke forstår dansk. Nu siger han - mest i spøg - at han er vendt tilbage for at få sine bøde-penge tilbage. Bøden som nu om dage kaldes en afgift. - Jeg har hørt, at det ikke var tilladt at have et firma fra Aalborg til at opkræve bøderne. Selvfølgelig ikke - jeg var selv politibetjent i New York og kunne aldrig give bøder uden for mit eget område eller min egen stat. Han ville heller aldrig give en bøde til en udlænding, der var i god tro og ikke kender reglerne. - Jeg har betalt, men vi har gemt kvitteringen, og jeg regner da med at få de 510 kr. tilbage. Nick Montano og hans nordjyske kone Birthe er på besøg hos Birthes søster Bente Sørensen i Vestskoven.