EMNER

Tilbage i banken som underdirektør

Ny stilling oprettet i den i stærkt ekspanderende egnsbank

FJERRITSLEV:I løbet af sommeren - senest 1. august - tiltræder Finn Jensen en nyoprettet stilling som underdirektør i Egnsbank Han Herred (ebh bank a/s). Finn Jensen har tidligere været investerings- og kreditchef i banken og direktør for A/S Han Herreders Tømmerhandel i Fjerritslev. Finn Jensen, der er 47 år og bor i Fjerritslev, kommer fra en stilling som direktør i Dansk Pantebrevsbørs A/S med hovedsæde i København. Dansk Pantebrevsbørs drives i ligeligt ejerskab mellem Nykredit Bank og Egnsbank Han Herred, og Finn Jensen har været ansat siden etableringen i april 2004. I sit nye job placeres Finn Jensen i hovedsædet i Fjerritslev, hvor en række ansvarsområder fordeles mellem ham og underdirektør Flemming Sørensen. Hos Dansk Pantebrevsbørs afløses Finn Jensen af projektleder Michael Vennick, der bliver ny underdirektør, mens Allan Jacobsen fortsætter som administrerende direktør for pantebrevsselskabet. Ansættelsen af Finn Jensen som ny underdirektør sker som følge af stærkt øgede aktiviteter i koncernen de seneste år. Først med overtagelsen af DAI i Horsens 2001 og senest med overtagelsen af Midt Factoring i Ikast pr. 1. maj i år. I den mellemliggende periode har der været flere virksomheds- og aktivitetsovertagelser, ligesom der er etableret nye selskaber i samarbejde med bl.a. Ny-kredit og Börse Hamburg. Med Midt Factorings 105 ansatte nærmer det samlede medarbejderantal i ebh-koncernen sig stærkt de 350. I begyndelsen af april tog Egnsbank Han Herred det første spadestik til et nybyggeri på 900 kvadratmeter ved hovedkontoret i Fjerritslev for at give plads til øget mødeaktivitet, nye kantineforhold og yderligere kontorfaciliteter. Byggeriet ventes færdigt omkring årsskiftet.