Aalborg

Tilbage til 70'erne?

Laurits Krog skriver (16.5.) om vandplaner og beskæftigelse. Nu kender jeg ikke hans faglige baggrund, men den er sikkert god nok. For de fleste er det sådan, at hvis tegnebogen er tom, skal der noget i den for at få handlefrihed igen, og for Danmarks vedkommende er situationen den, at uanset om det drejer sig om 10 eller 20 pct. af eksporten, 10 eller 20 pct. af beskæftigelsen, så er der brug for begge dele, hvis Danmark igen skal fungere nogenlunde fornuftigt.

Nu skal vi ikke bruge en masse tid på petitesser, og heldigvis har Krog en anden pointe: Lad os komme tilbage til 70'erne. Det var inden NT's tid, busserne kørte både her og der, når der var brug for dem, dengang kom man på plejehjem, når man selv følte behov, og ikke når kommunen havde råd, det var inden der var brug for et ekstra rør under Limfjorden, så vi hurtigt kan komme til en anden landsdel efter gode tilbud og spændende job, inden Aalborg Lufthavn var blevet udvidet, så de mange danskere, der er utilfredse med det superregulerede land vi nu har, kan komme på en tiltrængt ferie i andre mere frie lande. Og også dengang jeg ikke skulle spørge nogen, når jeg ville have flere køer, jeg kunne købe al den gødning, jeg lystede og køre gylle når det passede mig uden smålig hensyntagen, om det løb i bækken eller kornet groede bedre af det, og ja, inden de mange velfærdsregler for både køer og grise. Personlig synes jeg, at både køer og natur har det væsentlig bedre nu, men kan det hjælpe på Limfjorden at vende tilbage til 70'erne, så for min skyld ingen alarm.