Hospitaler

Tilbage til beton-socialismen?

SF's formand Villy Søvndal er en ærlig mand og rendyrket betonsocialist, Dette beviste han tydeligt i den spændende tv-duel med statsminister Lars Løkke Rasmussen.

Her meldte Søvndal helt ærligt ud, hvad han og hans socialistvenner fra Enhedslisten og Socialdemokraternes Helle Thorning Schmidt drømmer om: Et Danmark helt uden privathospitaler. Et land, hvor kun de offentlige sygehuse skal have lov til at behandle hårdt trængte og syge og tilskadekomne danske patienter. Et system, som vi kender fra før, da Danmark var socialdemokratisk styret, hvor lange ventelister op til flere år var en realitet, som medførte invalidering og smertehelvede for mange. Samt slut på et ellers godt arbejdsliv. Hvis Villy Søvndal og Ole Sohn i samarbejde med Enhedslisten og Socialdemokraterne kommer i ministerbilerne, er det slut med frie sygehusvalg og med de meget dygtige privathospitaler. Det er et tilbageskridt til lange ventelister igen, og mange vil igen havne i invaliditet og uden for arbejdsmarkedet. Søvndal og Sohn vil gå tilbage til de gode, gamle tilstande, som de begge hylder og kender så godt fra deres store forbilleder, betonsocialismen i det gamle DDR og kommunist-Rusland. Over 350.000 danskere har haft glæde af privathospitalerne og er kommet ud af smertehelvedet med ventelistegarantien og blevet behandlet hurtigt på landets privathospitaler. Tusinder har kunnet vende tilbage til et godt arbejdsliv uden smerte. Søvndal drømmer ligeledes om at afskaffe den store gruppe af private praktiserende læger. Dette vil give lange kør og lang ventetid for at komme til lægen, og med lange og uoverskuelige afstande, for de dårligst stillede patienter. Dette er igen et fænomen fra de gamle, socialistiske regimer, som Søvndal og Sohn hylder. Nej, lad den nu siddende, Venstre-ledede regering få lov til at udvikle den nye og omfangsrige hospitalsplan, som er fremtiden, i sund konkurrence med private hospitaler, og lad os beholde ventelistegarantiden. Dette er blåstemplet af hele den danske befolkning. I tv-duellen så vi en panikslagen Villy Søvndal, som kun kan kritisere, og som ikke har nogen alternativ politik på hospitalsvæsenet i Danmark. Deres jagt på ministerbilerne er helt uden gavn for danskernes fortsat velfærd og uden konstruktiv politik til gavn for patienter. De lever stadig med tanker om tilstande og systemer som i det fallerede betonsocialistiske system fra DDR.