EMNER

Tilbage til Nordkorea?

Da Socialdemokraterne stillede krav om, at sammen med statslige midler til bankerne skal der følge høje krav til banker og bankdirektører, fik vi hurtigt skudt i skoene af erhvervs- og økonomiminister Lene Espersen, at vi var i gang med at indføre nordkoreanske tilstande i Danmark.

Barack Obama annoncerede kort tid efter sin bankpakke, som i stil med det socialdemokratiske ønske, indeholdt krav om lønloft og kontrol med banker. Jeg tvivler dog på, at Lene Espersen greb telefonen for at belære Obama om økonomisk socialisme og Nordkorea. Heller ikke EU-kommissionen kunne forstå Lene Espersens logik om sammenhængen mellem statslige krav til bankerne og nordkoreanske tilstande – kort efter opfordrede Kommissionen alle EU’s medlemslande til at indføre et loft over bankdirektørernes lønninger. Da verdens ledere for de 20 største lande mødtes i starten af april til G20-møde, kom de frem til samme konklusion og blev enige om en aftale, der indeholdt større kontrol med banker og finanssektoren. Hverken Lene Espersen eller hendes nordkoreanske profetier var inviteret med til topmødet. At den danske regering, i modsætning til de dominerende ledere i resten af verden, ikke ser et behov for statslige krav til bank- og finanssektoren, skyldes desværre ikke, at Danmark er forskånet. Vi er også hårdt ramt af krisen og derfor har det været nødvendigt at give bankerne en hjælpende hånd – ikke for deres skyld, men for befolkningens skyld. Det er vigtigt, at bankerne igen sætter gang i deres udlån, så virksomheder og enkeltpersoner kan få lån og kredit, så vi kan holde hjulene i gang. Men når staten stiller penge til rådighed for bankerne, bør der følge krav med. Det er der vist ikke noget særligt nordkoreansk ved at forlange.