EMNER

Tilbage til tegnebordet

Menighedsrådet vil udvide center, men kan ikke blive enige med kommunen

HADSUND:Menighedsrådet i Hadsund går i byggeplaner, men er i første omgang sendt tilbage til tegnebordet, fordi kommunen ikke vil sælge det stykke jord, hvor man gerne ville bygge. Det eksisterende menighedscenter på Kirkegade er fra 1972 og trænger af flere grunde til at blive bygget om, fortæller formanden for menighedsrådet Jens Bang, som dog også siger: - Der er intet på plads endnu. Han fortæller, at baggrunden for planerne blandt andet er at skabe plads nok til konfirmandundervisning, som for en dels vedkommende er henlagt til skolens aula. At der er plads til for få, når menighedsrådet eksempelvis har aftenarrangementer. At der ikke er et kordegnekontor, selv om loven siger, at der skal. At der er to præster og kun ét præstekontor. - Det er ikke heldigt, at den ene skal vente på, at den anden bliver færdig, hvis man har en samtale, siger Jens Bang, der i øvrigt understreger, at det er et enigt menigshedsråd, der står bag planerne om at bygge nyt. Baggrunden for, at det kommunale økonomiudvalg ikke vil sælge, er ifølge Karl Christensen, at det endnu ikke er klarlagt, hvad der skal ske med nordfløjen, når skolen skal bygges om, og at man nødig vil spænde ben for sig selv ved at frasælge jord. Karl Christensen hæfter sig ved, at menighedsrådets planer i en vis udstrækning harmonerer med, at skolen skal bygges om til blandt andet kulturhus. På den baggrund har kommunen foreslået menigsrådet, at det køber og ombygger nordfløjen, hvor der i dag er gymnastiksale. Men forslaget er blevet afvist. - Det passer os ikke rigtigt, siger Jens Bang, som peger på, at den pågældende bygning ikke har forbindelse til det nuværende menighedscenter og at den i øvrigt ”vender ryggen til kirken”. - Men det er da pænt af dem, siger Jens Bang, der fortæller, at menighedsrådets arkitekt, da han spændt ringede til rådhuset for at høre økonomiudvalgets afgørelse, af en embedsmand blev mødt med et ”er det nu også nødvendigt”. - Det skal de jo ikke blande sig i, påpeger Jens Bang. Menighedsrådet mødes nu med arkitekt Erik Sørensen fra arkitektfirma Brøgger i Fjellerad efter nytår, og menighedsrådet har ikke travlt. - Det er jo biskoppens penge, vi skal bygge for. Vi skal låne i stiftsamtet, og det kan vi tidligst i 2005, måske først i 2006, så der er endnu god tid, siger Jens Bang.