Tilbagebetaling

Det er Fødevareministeriet, der har fastsat betingelserne for miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger, men det er amterne, der administrerer tilskudsordningerne. Modtageren af støtten skal årligt orientere amtet om måden, der drives miljøvenligt jordbrug på. Hvis forudsætningerne for støtten ikke længere er opfyldt, kan amtet forlange beløbet - med renter - tilbagebetalt.