Tilbud om mammografi redder liv

Forebyggende undersøgelse giver gode resultater - men sundhedsvæsenet mangler mandskab for at kunne opfylde politiske mål

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Overlæge Carsten Conrad og en af hans kolleger bruger deres fritid på at gennemse de mange billeder - der er ganske enkelt ikke personale til den slags i den ordinære arbejdstid. Foto: Bente Poder

HJØRRING:Omkring 4000 kvinder får hvert år konstateret brystkræft, en sygdom, som godt 1300 af kvinderne kan forvente at dø af med den nuværende helbredelsesrate. Den kendsgerning har resulteret i, at alle kvinder mellem 50-69 år tilbydes en mammografi inden for de næste par år. Undersøgelsen vil i mange tilfælde kunne opdage kræften på et langt tidligere tidspunkt, end det er tilfældet nu - og vil betyde, at behandlingen kan iværksættes mens kræftknuden stadig er meget lille. Det vil betyde, at langt flere vil overleve sygdommen, ligesom langt de fleste ramte vil kunne bevare deres bryst. På landsplan skal 675.000 kvinder undersøges, og det er noget, der giver de danske sygehuse sved på panden - af den simple grund, at beslutningen om at tilbyde så mange kvinder en mammografi ikke automatisk har udløst de nødvendige bevillinger fra politisk hold. Livreddende indsats På Sygehus Vendsyssel i Hjørring begyndte man at scanne kvinder i målgruppen i februar i år. Resultaterne viste sig hurtigt - på flere områder. Og overlæge Carsten Conrad på billeddiagnostisk afdeling fortæller gerne om både positive og negative oplevelser med de politiske beslutninger. - Det positive er jo, at vi opdager eventuelle svulster på et tidligt stadium - typisk hvor de kun er fem til otte millimeter i diameter. Det betyder, at vi kan fjerne knuden, at kvinden får strålebehandling, og så er de raske. Og det betyder, at kvinderne beholder deres bryst, siger Carsten Conrad, som ikke er i tvivl om, at tiltaget redder menneskeliv. - Vi har fundet 15 tilfælde af brystkræft på et tidligt stadie siden februar, siger han. Mangler ressourcer På Sygehus Vendsyssel har man siden februar haft 4100 kvinder gennem systemet, hvilket kort og godt er for lidt, hvis de politiske mål skal nås. I Sygehus Vendsyssels Hjørring-område er der 24.881 kvinder i målgruppen, og der skal ikke meget hovedregning til, før man kan konkludere, at de ikke alle kommer i mammografi inden udgangen af 2008. - Vi indkalder 50 kvinder om dagen. Flere kan vi ganske enkelt ikke nå, siger Carsten Conrad. I øjeblikket har Sygehus Vendsyssel i Hjørring to scannere - såkaldte mammamater. En til de forebyggende screeninger og en til de såkaldt kliniske af slagsen, hvor der allerede er konstateret en uregelmæssighed i et bryst. - Hvis vi på nogen måde skal opfylde den politiske målsætning, skal vi have en scanner, et venterum og en sygeplejerske mere, siger Carsten Conrad, som bad om konsulentbistand, da de mange screeninger var i planlægningsstadiet. - Men det fik vi nej til og måtte derfor selv skønne behovet. Og det har nu tydeligt vist sig, at vi ikke har ressourcer nok, siger han. Læger på overarbejde Afdelingen er desuden normeret til 16 læger, hvoraf kun ni stillinger er besatte. Det betyder dog ikke, at der er arbejde, som ikke udføres, men at de ni læger arbejder mere - og får udbetalt overarbejdet efter en særlig aftale. - Der udbetales en løn, som svarer til 15 stillinger, siger Carsten Conrad, som trækker sin del af læsset. Sammen med en kollega kigger han de mange billeder igennem i sin fritid. - Alle billeder undersøges af to læger uafhængigt af hinanden, før kvinderne får besked om resultatet, siger Carsten Conrad. Udover de helt konkrete ressourcer mangler Carsten Conrad også en ordentlig tidshorisont fra politikerne. Ingen tidshorisont I første omgang hed det sig, at alle kvinder i målgruppen skulle være screenet i løbet af to år, men helt præcist hvornår det er, ved ingen. - I øjeblikket ved vi faktisk ikke, om vi skal være færdige i 2008 eller 2009. Og hvordan vi skal kunne nå det med de ressourcer, vi har til rådighed, siger han. Men faktum er, at foreløbig 15 kvinder har fået konstateret brystkræft så tidligt, at de både kan bevare deres liv og deres bryst.