Nørager

Tilbud til alle borgere fra Kig Ind

NØRAGER:I disse dage udleverer bestyrelsen for kultur- og medborgerhuset Kig Ind i Nørager via girokort et tilbud til alle borgere og virksomheder i Nørager og omegn om at tegne sig som medlem af stedet. Siden Kig Ind blev indviet for tre år siden er aktiviteterne i det tidligere møbelhus accelereret år efter år og med en stigende opbakning til arrangementer. Nu håber bestyrelsen så at rigtig mange vil tage mod tilbuddet om at blive personligt medlem. Derved kan den enkelte for et beskedent beløb være med til at støtte op om egnens kultur- og medborgerhus.