EMNER

Tilbud til børn med autisme

Thisted Kommunes børne-, familie- og kulturudvalg (BFK) overvejer i øjeblikket sit/sine undervisnings- og fritidstilbud til børn og unge med autisme-spektrum-forstyrrelser (ASF). Et forslag om etablering af Thisted Kommunes egen skole/afdeling drøftes igen på BFK-udvalgsmøde på tirsdag. Indtil videre benyttes to tilbud til de børn og unge, der har behov for vidtgående specialundervisning: Krabbeshus Heldagsskole, Skive. 66 elever. Næsten lige så mange ansatte. Pris pr. elev 477.000 kroner (2007). I øjeblikket er fem elever fra Thisted Kommune indskrevet. Lindegårdsskolen (Solbjergskolen), Solbjerg. 18 elever (heraf 12 fra Thisted Kommune). 10-11 ansatte. Pris pr. elev cirka 430.000 kroner.