Frederikshavn

Tilbud til børn

En rundringning viser, at ingen af Nordjyllands 11 kommuner har forebyggende tilbud, der er målrettet børn fra voldsramte familier. Frederikshavns og Mariagerfjords kommuner har tilbud på vej. Indtil da er der kun projekter i gang i Århus og København. Et af projekterne er Mødrehjælpens gruppeterapi for børn helt ned til tre år.