Gymnasiale uddannelser

Tilbud til kommunen

Thisted Kommune kan blive ejer af hele Thy Hallen

Thy Hallen kan måske blive helt igennem kommunal, hvis kommunen takker "ja" og køber gymnasiets andel af komplekset. Arkivfoto: Peter Mørk

Thy Hallen kan måske blive helt igennem kommunal, hvis kommunen takker "ja" og køber gymnasiets andel af komplekset. Arkivfoto: Peter Mørk

Thisted Kommune kan blive ejer af det samlede halkompleks i Thy Hallen. Kommunen ejer allerede størstedelen af komplekset, men Thisted Gymnasium står som ejer af Hal B og den tilhørende gymnastiksal. Borgmester Lene Kjelgaard (V) oplyser, at kommunen i øjeblikket overvejer et tilbud fra Thisted Gymnasium om også at overtage den del af Thy Hallen, som gymnasiet ejer i øjeblikket. - Vi overvejer, men jeg ved slet ikke, om vi accepterer tilbuddet om at overtage gymnasiets andel af Thy Hallen. Inden vi træffer den beslutning, skal vi afklare i hvert fald to spørgsmål - dels om vi har brug for gymnasiets del af hallen, dels om vi kan finde anlægspenge, hvis vi mener, at vi har brug for den, siger borgmesteren. I det omfang kommunens overvejelser falder ud til fordel for en overtagelse, skal sagen medtages som et budgetpunkt - og det kan tidligst ske i forbindelse med budgetlægningen for 2011, understreger borgmesteren. Lene Kjelgaard oplyser, at såfremt kommunen ikke ønsker at overtage det samlede halkompleks, forventer hun at det nuværende samarbejde med gymnasiet fortsætter. - Gymnasiet har overtaget sine egne bygninger og dermed også en andel af Thy Hallen. Nu ønsker gymnasiet at frigøre den kapital, der er bundet i Thy Hallen. Derfor har vi fået tilbuddet, siger borgmesteren.