Hjerneskader

Tilbud til senhjerneskadede skal måske samles i Skagen

Genoptræningstilbud i Hobro og Sindal samles muligvis et sted

NORDJYLLAND:Det vil ramme Behandlingscentret Østerskoven i Hobro og Center for Erhvervet Hjerneskade i Sindal, hvis Nordjyllands Amt gør alvor af sine planer om at samle indsatsen for senhjerneskadede i Skagen Sygehus' bygninger. Behandlingscentret Østerskoven, der også tager sig af spastikere, risikerer at miste sit særlige afsnit for trafikofre og andre ulykkesofre, og 12-13 medarbejdere i Hobro vil stå uden job. Om baggrunden for planerne siger direktør for social- og psykiatriområdet i Nordjyllands Amt Lars Mathiesen, at amtet i forbindelse med lukning af Skagen Sygehus har kigget på alternative muligheder for at udnytte sygehusbygningerne. Amtet har nedsat en arbejdsgruppe, der undersøger, om forslaget kan føres ud i livet. Behandlingscentret Østerskoven i Hobro tager sig af at genoptræne de 16-40 årige senhjerneskadede, mens Nordjysk Center for Erhvervet Hjerneskade i Sindal har plads til fire-fem hjerneskadede personer over 40 år. - Fordelen ved at samle indsatsen i Skagen er at få en billigere drift. Arbejdsgruppen skal også se på, om vi kan opnå en god faglighed ved at lægge tingene sammen. Social- og psykiatriudvalget er orienteret, og sagen bliver forelagt for amtsrådet på mødet i oktober, fortæller Lars Mathiesen. Forstander for Behandlingscentret Østerskoven i Hobro Søren Davidsen beklager meget, hvis politikerne i amtsrådet skulle nå til den konklusion, at Østerskovens særlige afsnit for senhjerneskadede skal lukke. Det blev oprettet i 1998 for at sikre den bedst mulige behandling af senhjerneskadede. - Gennem årene har medarbejderne opbygget en specialviden, så vi nu tilhører den absolutte elite. Den ekspertise, know-how og indsigt vil forsvinde, hvis man flytter pladserne til Skagen, og det vil være et tab for de hjerneskadede unge, siger Søren Davidsen, der er overbevist om, at medarbejderne fra senhjerneskadeafsnittet ikke vil tage turen med til Skagen. Lederen af centeret i Sindal, Agnes Pilgaard, kan heller ikke anbefale en samling af tilbudene i Skagen. - Hvis man samler det hele i Skagen, vil det betyde, at man taber ekspertisen fra to, velfungerende institutioner. Skagen ligger simpelhen for langt væk ud fra den betragtning, at centeret skal dække hele amtet, mener Agnes Pilgaard. Den største anke, Sindal-lederen har imod en flytning til Skagen, er dog, at det ville blive besværligt at inddrage genoptræning i de senhjerneskadedes hjem, ligesom det vil give problemer i forhold til inddragelse af pårørende, jobtræning og afprøvning af fritidsinteresser i nærområdet. Ifølge Agnes Pilgaard beskæftiger arbejdsgruppen sig dog med flere scenarier. Et af dem kan blive at lade begge tilbud bestå, men et andet er i stedet at flytte genoptræningen i Hobro til Sindal. - Vi har både tegninger og udregninger klar til en udvidelse i Sindal med plads til otte genoptræningspladser og otte pladser i et bofællesskab, siger lederen af hjerneskade-centeret.

Forsiden