Tilbud til skoletrætte elever nedlægges

Ungdomsskolens A-klasse skal nedlægges - beslutning i dag

FREDERIKSHAVN:Ungdomsskolens A-klasse for skoletrætte elever skal nedlægges fra næste skoleår. Eleverne skal overflyttes til normal- og specialundervisning. Afgørelsen træffes på dagens møde i B&U-udvalget, og følger politikerne forvaltningsdirektørens indstilling, synger A-klassen på sidste vers. Ifølge børne- og kulturdirektør Lis Rom Andersen er der ikke "kunder nok i butikken". A-klassen er normeret til 12 elever. I begyndelsen af marts var der kun to "sikre" elever til A-klassen efter sommerferien. Muligvis vil der komme yderligere seks elever, som man har talt med. - Men forventningen er, at der ikke bliver fyldt op. Desuden skal vi i "den rummelige folkeskole" skabe plads til flere af de elever, der i dag får forskellige specialtilbud, siger Lis Rom Andersen. Kan oprettes igen Udvalgsformand Paul Rode Andersen (SF) er på lejrskole i Prag og deltager ikke i dagens møde og de øvrige medlemmer af B&U-udvalget er ikke tidligere blevet præsenteret for tankerne. - Er det ikke uheldigt at haste så vigtig en sag igennem på den måde? - Det er ikke en stor sag for mig, og jeg synes, at det ville være mere alvorligt, hvis vi ikke løbende tilpassede tilbuddet efter behovet. Desuden passer det fint med målsætningen om at flere børn skal blive i "normalskolen". Endelig kan vi jo oprette klassen igen, hvis der viser sig at være behov for det. Den fleksibilitet skal der være i vores specialtilbud, siger Lis Rom Andersen. Rolig nu ... Næstformand Jørgen Steengaard (V) hørte første gang om forslaget, da han søndag læste dagsordenen til dagens møde. - Det er et meget vidgående forslag, der kommer ind fra sidelinien. Vi plejer da at udvalgsbehandle den slags, inden der skal træffes en afgørelse, og jeg vil bestemt ikke afvise, at vi venter og ser resultatet af den kritiske forvaltningsrevision af børne- og ungdomsudvalgets område, der starter straks efter byrådets vedtagelse på mandag, siger Jørgen Steengaard. Side ???