Tilbuddet til de svageste ældre bør udvides

HOBRO:Det nye daghjem på Solgaven i Hobro er det eneste af sin slags i den kommende Mariagerfjord Kommune. Det unikke ved tilbuddet er, at det favner de hukommelsessvækkede og de demente. De øvrige dagcentre i fjordkommunerne er for de lidt friskere ældre. - Det nuværende byråd i Hobro Kommune har vist vejen med dagcentret på Solgaven. Der er ikke tale om luksus eller overbudspolitik, men ren og skær nødvendighed. - Der bliver flere og flere demente, men kommunerne har desværre ikke rigtig fulgt med og gearet deres tilbud derefter, siger formand for socialudvalget i Hobro Kommune Hans Poulsen (S). Han håber, at tilbuddet om daghjem for demente og hukommelsessvækkede vil blive bredt ud til hele den kommende Mariagerfjord Kommune, gerne efter den model, som Hobro Kommune har anvendt på Solgaven. - Jeg tror, at borgerne i stigende grad vil efterspørge ordnede forhold for demente og tilbud, der aflaster de pårørende. - Jeg har haft lejlighed til at besøge hjemmeboende demente, og der er ingen tvivl om, at omsorgen for en person med demens kræver de pårørende 24 timer i døgnet. Hobro Kommune er i øjeblikket i gang med at indrette et nyt daghjem på Hobro Alderdomshjem. Om det bliver målrettet demente, eller om det bliver et mere bredt tilbud, har politikerne i socialudvalget endnu ikke besluttet. Under alle omstændigheder vurderer Hans Poulsen, at de to dagcentre - Hobro Alderdomshjems og Plejehjemmet Solgavens - ikke tilsammen har pladser nok til alle de borgere i Mariagerfjord Kommune, der kunne have gavn af dem.