Arbejdsløshed

Tilbuddet

[ Mariagerfjord Kommunes aktiveringsprojekt giver 168 nye pladser til ledige (en nettoforøgelse på 92 pladser) fordelt på følgende områder: [ Afklaringsprojekt: For alle nyledige kontanthjælpsmodtagere. Skal overordnet afklare den lediges kvalifikationer og muligheder i forhold til arbejdsmarkedet. 15 pladser. [ Jobklub: For arbejdsmarkedsparate. Skal understøtte og fastholde den ledige som aktiv jobsøgende med henblik på hurtigt at komme tilbage på arbejdsmarkedet. 45 pladser. [ Motivationsprojekt: For ikke-arbejdsmarkedsparate. Skal udvikle og understøtte den lediges faglige, personlige og sociale ressourcer med henblik på afklaring af fremtidigt forsørgelsesgrundlag. 108 pladser.