Lokalpolitik

Tilbudsgiver: Jeg føler mig til grin

Lars Sørensen mener, at kommunen er på kant med loven

SÆBY:Lars Sørensen ejer flere udlejningsejendomme og driver et succesrigt VVS-firma i Sæby. Da kommunen i fjor udbød den såkaldte DLG-bygning på havnen til salg, udarbejdede han et projekt, der var i nøje overensstemmelse med udbudsmaterialet. Lars Sørensens projekt endte som nummer to på byrådets hitliste. Som bekendt toppede storentreprenør Børge Juul Kristensen, Dronninglund, listen med et ganske ambitiøst projekt. - Det var fint nok. Jeg bød ind og tabte. Sådan er spillereglerne, siger Lars Sørensen. Men siden september, hvor byrådet valgte Børge Juul Kristensens projekt, er der sket så meget, at Lars Sørensen ikke længere kan tie stille. Han føler, at udbudsbetingelserne er ændret så markant, at der er opstået en helt ny situation. - Jeg brugte mange penge på at lave et projekt for DLG-bygningen. Og så ender sagen med at blive håndteret meget suspekt. Jeg føler mig ærlig talt til grin. Jeg har normalt et godt forhold til kommunen. Men denne gang er det gået galt. Helt galt, siger en fortørnet Lars Sørensen. Ingen høring Han kan dokumentere, at det projekt, der er på vej, på afgørende punkter bryder med udbudsbestemmelserne. Måske mest grelt med hensyn til bebyggelsesprocenten. I udbudmaterialet hedder det, at økonomiudvalget er indstillet på "efter høring i henhold til planloven at give dispensation, så der kan bygges nybyggeri" og at bebyggelsesprocenten "ændres fra 50 til 100". Teknisk udvalg gav 11. februar tilladelse til en bebyggelsesprocent på 172. Uden en forudgående høring. Nu blev den mere end tredoblede bebyggelsesprocent pludselig betegnet som en "mindre væsentlig dispensation". Samtidig skal der, som udbudsmaterialet også omtaler, opføres et nybyggeri. Den gamle DLG-bygningen er således blevet jævnet med jorden inden for den seneste uge. Det er i modstrid med udbudsmaterialet sket uden en forudgående høring. Også nedrivningen blev i teknisk udvalg betragtet som en "mindre væsentlig dispensation". Lars Sørensen sætter i øvrigt sprøgsmålstegn ved nedrivningen. Med udbudsmaterialet fulgte således en tilstandsrapport, der ganske vist pegede på mange fejl og mangler ved den misligholdte bygning, men samtidig slog fast, "bygningen er robust og kan fortsat bevares, såfremt vedligeholdelses- og bevaringsplan vedtages". Desuden finder han sagsgangen, der førte til nedrivningen, ganske aparte. Tilsyneladende er nedrivningen overhovedet ikke drøftet politisk, men på førnævnte møde i teknisk udvalg er dispensationerne til et kommende nybyggeri givet. Og det selvom dagsordenspunktet omhandler "ombygning af DLG-bygningen". På kant Som tidligere omtalt i disse spalter var sagen med som tillægsdagsorden, og medlemmerne af teknisk udvalg skulle træffe en beslutning på stedet. Det afviste udvalgsmedlem Søren Voss Jensen (T). Han mente ikke, at medlemmerne havde en jordisk chance for at nå at sætte sig ind i sagen. - Jeg finder også dette japperi besynderligt. Man har arbejdet med sagen siden sommeren 2002. Og så skal alting pludselig hastes igennem. Jeg er enig med Søren Voss Jensen i, at det er betænkeligt og på kant med loven, siger Lars Sørensen. Først 24. februar modtog han den offcielle meddelelse fra kommunen om, at Børge Juul Kristensens projekt var blevet valgt. Af kommunens brev fremgår, at storentreprenøren fra Dronninglund først underskrev skødet 12. februar. Altså dagen efter, at teknisk udvalg gav dispensationerne til et nybyggeri med en markant større bebyggelsesprocent end forudsat i udbudsmaterialet. - Jeg synes, at denne rækkefølge ser mærkelig ud. Man får den tanke, at Børge Juul har stillet en masse krav og først skrev, da han fik dem opfyldt. Jeg synes, at denne sagsgang er meget underlig.