Tilbyder Aalborg Kommune en god arbejdsplads?

BUDGET:Vi stiller os undrende over, at vi nu igen skal ud i besparelser på DUS området - får det aldrig en ende? Vi er efterhånden i den situation, at vi hvert år får nye handle-/perspektivplaner, vi skal arbejde efter samt forholde os til nye nedskæringer. Vi vil meget gerne leve op til politikernes, forvaltningens og forældrenes forventninger, men vi bliver færre og færre til at opfylde disse krav og forventninger - skaber dette ro på arbejdspladsen? Nej. Skaber det udvikling og plads til rummelighed? Nej. Vi kan ikke rumme mere - hvad for et arbejdsmiljø får vi? Hvor mange syge og udbrændte pædagoger får vi ud af det? Har I politikere tænkt over det? Sådan ser vores normering ud i dag: I en 100 børns DUS er der knap otte pædagoger ansat på fuld tid. Det ser jo pænt ud, men ud af disse fuldtidsstillinger skal der trækkes det, der kaldes accepteret fravær, f.eks.: omsorgsdage, sygedage, sjette ferieuge, møder, kursus, samarbejde med skolen mm. Er I forældre og politikere klar over, at i en DUS- ordning med 100 børn gives der ca. seks vikartimer pr.uge som skal dække accepteret fravær. Pædagogområdet tåler ikke flere nedskæringer. Da vi er bekendt med, at Aalborg Kommune har en god økonomi undrer det os, at der endnu engang skal være besparelser på DUS området. Kære politikere, husk jeres egen målsætning: Aalborg Kommune står for god service. Aalborg Kommune er et godt sted at arbejde. Aalborg Kommune tilbyder gode arbejdsforhold. Aalborg Kommune skal være rummelig, fleksibel og tryg. Lever I op til dette med jeres nedskæringsforslag?