Tilbygning i V. Hjermitslev i fare

V og DF foreslår udsættelse på skolen

Skolelukninger 26. september 2002 08:00

PANDRUP: Opførelsen af en tilbygning på V. Hjermitslev Skole bør udskydes, til man kender resultatet af kommuneregnskabet for 2002 og er færdig med skolestrukturdebatten. Det mener et flertal i økonomiudvalget bestående af Venstres medlemmer og Morten Marinus Jørgensen (DF), fordi forudsætningerne for budget 2003 ikke længere er de samme, som da byrådet holdt budgetseminar. En fejlbudgettering på det sociale område på 2,1 mio. kr. og færre indtægter på grund af et mindre antal flygtninge til kommunen betyder, at byrådet må foretage væsentlige ændringer i budgettet for 2003. Alt i alt kommer kommunen til at mangle 1,2 mio. kr., og det betyder, at der lægges 5,3 mio. kr. i kommunekassen istedet for 6,5 mio. kr. Derudover mister kommunen cirka 2,3 mio. kr. i år på grund af den faldende flygtningestrøm, og det påvirker naturligvis 2002-regnskabet i negativ retning. Derfor foreslår Venstre og Dansk Folkeparti, at der indføres et øjeblikkeligt anlægs- og ansættelsesstop. Ifølge Flemming Jansen betyder forslaget, at tilbygningen til V. Hjermitslev Skole skal udskydes, til man kender resultatet af det kommunale regnskab for 2002. Renoveringen af skolen skal fortsætte som planlagt, men ved at udsætte tilbygningen kan kommunen spare 1,6 mio. kr. i år. Om tilbygningen helt skal droppes og ikke bare udsættes må afhænge af regnskabet og skolestrukturdebatten, mener Flemming Jansen. - Jeg forventer, at det samlede byråd er ansvarligt, og der er meget, der taler for, at et anlægsstop er fornuftigt, siger borgmesteren, som mener, at politikerne risikerer at komme ud i en situation næste år, som gør det nødvendigt at finde yderligere besparelser. Det vil ske, hvis likviditeten forringes væsentligt på grund af et dårligt regnskab for 2002. Flemming Jansen erkender, at det havde været hensigtsæssigt at tage skolestrukturdebatten, før man begyndte at bygge på skolerne. Skal forslaget om at udsætte tilbygningen på V. Hjermitslev Skole vedtages af byrådet, skal to medlemmer af Venstres byrådsgruppe, Karen Sørensen og Inger Berthelsen, overbevises. De stemte imod et lignende forslag sammen med Socialdemokraterne på et byrådsmøde i foråret, og derfor faldt forslaget med stemmerne ni mod otte.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...