Lokalpolitik

Tilbygninger skal rives ned i Løkken

En beboer på Norgesvej i Løkken har bygget en stor overdækket terrasse og et redskabsskur - uden byggetilladelse og i strid med lokalplanen/bevaringsplanen for det gamle Løkken.

Nu får han besked på at pille det hele ned igen. Det er naboen, der har gjort Hjørring Kommune opmærksom på de ulovlige byggerier. Desuden har naboen klaget over en parabolantenne, der ikke er sat op efter reglerne i lokalplanen. Ejeren har nu søgt kommunen om dispensationer fra lokalplanens bestemmelser om bebyggelsesprocent, tagudformning, taghældning, træbeklædning på ydervægge og opsætning af parabolantenner. Teknisk forvaltning mener ikke overtrædelserne er grovere, end at der kan gives dispensation, så grundejeren kan beholde sin nye terrasse og sin parabol, men: - De pågældende dispensationer kan være med til at åbne op for flere lignende dispensationer, og dermed en uheldig udvikling i forhold til bevaringen af det karakteristiske udtryk i bebyggelsen, som lokalplanen netop skal sikre. Endvidere kunne ejeren uden videre have undgået flere af dispensationerne med små ændringer, skriver forvaltningen i sagsfremstillingen. Politikerne i plan- og miljøudvalget siger nej. - Det skal fjernes. Lokalplanen siger klart og tydeligt, hvad der må bygges i området, og der var enighed i udvalget om at det her er noget man bare har gået og gjort, hvilket det ikke bliver mere lovligt af, siger Per Harfeld (V), formand for plan- og miljøudvalget. Også redskabsskuret skal væk. Det er forvaltningen og politikerne enige om.