Lokalpolitik

Tilbygningsskitse valgt i Nørager

Kultur- og fritidsudvalget har taget stilling til to skitseforslag for etableringen af et nyt folkebibliotek i forbindelse med kultur- og medborgerhuset Kig Ind midt i Nørager.

Kig Ind midt i Nørager by. Arkivfoto: Jens Morten

Kig Ind midt i Nørager by. Arkivfoto: Jens Morten

Det nye bibliotek skal afløse det utidssvarende og ikke særligt hensigtsmæssigt placerede bibliotek på Sortebakkeskolen. Skitserne er udarbejdet i samarbejde mellem Kig Inds bestyrelsen, kultur- og fritidsforvaltningen, repræsentanter for Rebild Bibliotek og rådgivningsfirmaet Bascon. - Vi blev enige om, med udgangspunkt i skitseforslag A, at sende sagen tilbage til kultur- og fritidsforvaltningen med henblik på at få afklaret, om den skitse kan realiseres på lovlig vis, siger Kultur- og fritidsudvalgets formand, Klaus Anker Hansen (S). Forvaltningen og det politiske udvalg har haft hver sin indgangsvinkel til skitsen og dermed er der opstået et par uklarheder, der nu skal afklares. Skitse A bygger på en udvidelse af Kig Inds eksisterende rammer. Tilbygningen skal være på godt 160 kvadratmeter og skal kunne rumme de fleste biblioteksfunktioner. Der er tale om en tilbygning på bagsiden af det nuværende Kig Ind, der forbindes med hovedbygningen med en mellemgang i glas. Skitsen er også tænkt, så lokalerne udnyttes bedst muligt brug af såvel eksisterende- og nye bygninger. Bascon har udarbejdet et overslagsbudget for projektet, som viser, at skitse A kan realiseres for lidt over to millioner kroner. Det skal understreges, at der er tale om foreløbige skitser, som løbende kan justeres og rettes til. Den anden skitse, som udvalget tog stilling til indebære en etapedelt løsning for hele huset med en mindre tilbygning. Arbejdsgruppen med repræsentanter for de kommende brugere og bygningsafdelingen bakkede enstemmigt op om skitse A, og har nu fået følge af et enigt kultur- og fritidsudvalg.