Lokalpolitik

Tilflytning skæpper i kassen

En forventet tilvækst på 1553 indbyggere betyder omkring 70 mio. kr. i ekstra indtægter for kommunen.

Der er snart 200.000 indbyggere i Aalborg Kommune. Det tal stiger støt i de kommende år. Arkivfoto

Der er snart 200.000 indbyggere i Aalborg Kommune. Det tal stiger støt i de kommende år. Arkivfoto

Aalborg Kommune fortsætter befolkningstilvæksten, og det kommer til at kunne mærkes i kommunekassen på den gode måde. Indbyggertallet 1. januar 2011 var på 199.179, men i et skøn fra juli måned regner Indenrigs- og sundhedsministeriet med, at indbyggertallet i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 er på 200.732 indbyggere, hvilket er en vækst på 1553 indbyggere. Det stigende indbyggertal vil ligesom ved sidste års budgetlægning være en kærkommen bonus, når politikerne snart skal have kommunens budget for 2012 på plads. I meget runde tal vil befolkningstilvæksten ifølge vicekommunaldirektør i Aalborg Kommune, Jørgen Litske Petersen, betyde omkring 70 mio. kr. i ekstra indtægter til kommunen i form af øget bloktilskud fra staten. Embedsmændene i indenrigsministeriet bruger nemlig skønnet over indbyggertallet til at udregne det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, udligningsordning og bloktilskud efter. - Den vækst, som Indenrigsministeriet regner med, svarer ganske godt til vores eget skøn, siger Jørgen Litske Petersen, der bemærker, at kommunens skøn er et par hundrede indbyggere højere. Bloktilskuddet pr. indbygger i Aalborg ligger omkring 47.000 kr. - Noget af det som bloktilskuddet udmåles efter er befolkningstal, så det er positivt. Man skal dog have med i regnestykket, at selvom der kommer 70 mio. kr. ekstra i kommunekassen, så har kommunen i sagens natur også udgifter til hver enkelt indbygger. Tæt på magisk tal Det dugfriske indbyggertal i Aalborg Kommune er pr. 1. august 2011, 199.254 indbyggere. Dermed nærmer Aalborg Kommune sig det magiske runde tal. - Det gør det jo, og det store antal pladser på uddannelsesinstitutionerne giver også indflytning. Med det store rykind af studerende til Aalborg Universitet, nemlig 3592, hvilket er 30 procent flere end sidste år, kan de 200.000 indbyggere være lige rundt om hjørnet. - Der kan godt ske noget hen over september og oktober, men det følger vi tæt, siger vicekommunaldirektøren. I den forbindelse skal man dog også huske, at også en del af de de unge, der nu er færdiguddannede, flytter fra byen. Mens Aalborg kan glæde sig over, at flere tømmer flyttekasserne i kommunen, så må andre kommuner konstatere, at det går den anden vej. Eksempelvis viser foreløbige beregninger, at Hjørring Kommune grundet fraflytning mister omkring 17 mio. kr. i bloktilskud.