Aalborg

Tilfredse eleveri udvidet brobygning

Arrangementer styrkede uddannelsesvalget

NORDJYLLAND:Resultatet blev godt, da Studievalg Nordjylland i efteråret valgte at udvide den årlige ordning med Brobygning på de videregående uddannelser i Nordjylland. Tidligere deltog kun Aalborg Universitet og Sundheds CVU, men i år var alle med undtagen maskinmesterskolen i Frederikshavn. 236 nordjyske gymnasieelever har svaret på et spørgeskema om Brobygning. Totredjedele af dem havde selv deltaget, og langt de fleste syntes, at forløbet havde været godt. Næsten 90 procent svarede, at Brobygning havde gjort dem klogere på deres uddannelsesvalg, fortæller Studievalg Nordjylland. Langt de fleste valgte at tage på Brobygning for at snuse til uddannelsesmiljøet, mens lidt over halvdelen deltog, fordi de var usikre på deres uddannelsesvalg. Der var også en gruppe, der var rimeligt sikre på deres valg af studium, men havde et ønske om at prøve uddannelsen, inden de vælger. Den tredjedel, der ikke deltog, angav som årsager blandt andet at de ikke ville undvære undervisningen på gymnasiet, at de ikke ville have fravær eller at de havde deltaget i brobygning et andet sted i landet.