Børnepasning

Tilfredse forældre

Forældrene til børn i kommunens børnehaver er generelt godt tilfredse. Det viser en temperaturmåling, som kommunen har lavet, og som 53 pct. af forældrene har svaret på.

Når det gælder de ansattes viden, relationskompetencer og tilgang til børn og voksne, vurderer 81 til 84 procent af forældrene dem positivt - og mener, at det mål, der er sat, bliver nået. Når det gælder fysiske rammer, et inkluderende ligeværdigt fællesskab og er læringsmiljø med gejst og engagement, ligger tallet på 78 til 87 pct. Undersøgelsen har også målt på en række andre områder, herunder er de fire-årige børn blevet vurderer af pædagogerne i forhold til de mål, der er sat i lærerplanerne, og det giver ifølge rapporten et meget tilfredsstillende resultat. Sammenfattende vurderes resultatet af temperaturmålingen som meget tilfredsstillende. Undersøgelsen blev forelagt børne- og skoleudvalget som en del af en rapport med faglige kvalitetsoplysninger på dagtilbudsområdet. - Det står godt nok til. Jeg tror, vi laver nogle gode ting, og det er nogle gode ting, man arbejder med i børnehaverne, vurderer udvalgsformand Ole Jespersgaard. Rapporten evaluerer også de indsatsområder, der har været målsætningen for 2008 til 2010. Her har der været fokus på relationspædagogik (ICDP) og kost og bevægelse. Begge får positive evalueringer. Den viser også, at Brønderslev Kommune bruger relativt få penge på børnepasning. Et barn på 0-5 år koster i gennemsnit 50.784 kroner om året i Brønderslev, mens sammenlignelige kommuner ligger på 56.584 kroner og landgennemsnittet er på 66.771 kroner.