Løkken

Tilfredse sparekassekunder

Spørgeskemaer besvaret af 347 garanter

LØKKEN:Garanterne i Løkken Sparekasse er ualmindeligt godt tilfredse med sparekassens ydelser, viser en spørgeskemaundersøgelse. 347 eller 18,7 procent af garanterne har besvaret et spørgeskema med 31 spørgsmål. - Jeg skal lede længe for at finde noget, folk er utilfredse med, konstaterer sparekassens direktør, Poul Johnsen, tilfreds. - Det er faktisk kun renten, der er utilfredshed med, og det tolker vi som en generel utilfredshed med, at renten for tiden er meget lav. Kun 64 procent af garanterne er tilfredse med renten på indskud. Sammenligning Sparekassen sammenligner svarene med de svar, der indkom i en tilsvarende undersøgelse i 1994. Størst udsving er der i tilfredsheden med sparekassens telefonbetjening, hvor knap 96 procent idag er helt tilfredse eller tilfredse. I 1994 svarede "kun" 85 procent så positivt. - Der er ingen overhovedet, der er utilfredse med telefonbetjeningen eller med medarbejdernes imødekommenhed, fortæller Poul Johnsen stolt. Tilfredsheden med medarbejdernes imødekommenhed når op over 97 procent, både i dag og i 1994, og over 90 procent mener også, at betjeningen er hurtig og effektiv. Næsten 95 procent mener desuden, at man kan stole på sparekassen og knap 90 procent, at sparekassen altid overholder aftaler. I begge tilfælde er tilfredsheden markant større end i 1994. Garanterne er knap så tilfredse med at sparekassen er en selvejende institution: I 1994 var næsten 91 procent tilfredse med dette forhold, mens tilfredsheden i dag er dalet til knap 87 procent. Fem procent Sparekassen analyserer svarene nøje, og hvis utilfredsheden på et punkt er over fem procent, skal der gøres noget. - Men så udbredt utilfredshed har vi kun på renten, og den kan vi jo ikke gøre noget ved, siger Poul Johnsen. Besvarelserne er blevet ledsaget af mange kommentarer, og Poul Johnsen morer sig specielt over denne: "Hvor er direktøren i sparekassen henne?" - Han sidder på sit kontor, fordi der ikke længere er plads til ham i ekspeditionen!