Tilfredse venner

BIRKELSE:Birkelse Plejecenters Venner er en god forening med 110 trofaste medlemmer, fastslog formand Annemie Bang Pedersen ved generalforsamlingen på plejecentret. Hun fandt det glædeligt, at beboerne fra de omkringliggende boliger er flittige til at møde op til arrangementer, som foreningen holder også jævnligt i fællesskab med andre foreninger. Vennekredsens hæfte, "Den lille Budbringer", er udkommet tre gange i årets løb med oplysninger om stort og småt fra centret samt artikler og indlæg også fra andre foreninger. Et stort arrangement planlagt til 30. august med musik og loppemarked skal skaffe penge til en ny bus, da plejecentrets gamle bus er ved at være udtjent. Arrangementet vil involvere mange kræfter, og der er nedsat en arbejdsgruppe. Derfor har vennekredsen ikke givet jule- eller fødselsdagsgaver, men gemt pengene til senere. Foreningens største indtægt er kontingentet, der fortsat er 50 kr., oplyste kasserer Bent Andreasen. Fra midlerne til frivilligt socialt arbejde har man fra kommunen modtaget 4000 kr. Regnskabet balancerer med godt 17.000 kr. Annemie Bang Pedersen og Johanne Jensen blev genvalgt til bestyrelsen. Foreningen har gennem sine 17 år fået en del traditioner. Bl.a. har Skipper Clement Koret underholdt ved foreningens generalforsamlinger de seneste otte år og således også denne gang.