Tilfredshed efter status

Socialudvalget nåede det meste af det planlagte i 2004

HALS:- Jeg er alt i alt tilfreds, for vi har faktisk nået næsten alle vores mål. Sådan lyder konklusionen fra formanden for socialudvalget, Ane-Marie Viegh Jørgensen (V), efter at udvalget som det første af de stående, politiske udvalg har fået udarbejdet en årsberetning om udvalgets arbejde i 2004. Beslutningen om at udfærdige en årsberetning blev i udvalget truffet i forlængelse af, at udvalget - også som det første - tidligere havde besluttet at udarbejde egentlige årsplaner for udvalgets arbejde. - Det var derfor naturligt at følge op med en årsberetning, hvor vi kan se, hvad det var, at vi ville, og hvad vi har nået. Og er der ting, vi ikke har nået, kan vi også se, hvorfor det ikke var tilfældet - og hvad der så skal til for at opfylde målet, siger Ane-Marie Viegh Jørgensen. Blandt de få ting, som socialudvalget ikke nåede at få udført helt som ønsket i løbet af 2004, var en plan om at nedbringe sagsbehandlingstiden inden for voksenhandicapområdet. - Her opstod problemerne primært på grund af sygdom blandt medarbejderne og en leder, der opsagde sin stilling, fortæller udvalgsformanden, der i samme åndedrag kan berette, at den haltende bemanding nu har ført til, at samarbejdet med de nye kommunepartnere i Aalborg er indledt før tid - hvilket reelt betyder, at en sagsbehandler fra Aalborg Kommune nu får til opgave at hjælpe kollegerne i Hals Kommune med at få nedbragt ventetids-puklen i sidstnævnte kommune. Et andet område, som socialudvalget ikke nåede at fokusere på, var planerne om at evaluere effekten af de ændringer, der er blevet gennemført i forhold til frivillighedspolitikken. - Det havde vi ganske enkelt ikke ressourcer nok til. Mere er der ikke at sige om det, siger Ane-Marie Viegh Jørgensen. Den sidste opgave, der ikke blev udført som ønsket, omhandler ældrecentret Christiansminde i Hou. Her ville udvalget gerne have fundet en alternativ måde at benytte den p.t. ubeboede bygning, men alle bestræbelser på at finde nogle velegnede, nye beboere var forgæves. Christiansminde er derfor nu sat til salg af kommunen - samtidig med at der sideløbende føres forhandlinger med amtet, som måske i en kortere periode kunne være interesseret i at leje sig ind i bygningen for dér at genhuse en amtslig brugergruppe. Midt i fortællingen om, hvad socialudvalget ikke helt nåede at få fulgt til dørs i løbet af 2004, er der imidlertid også en masse ting, som socialudvalget fik håndteret og færdiggjort som planlagt. Det drejede sig blandt andet om på arbejdsmarkedområdet at følge arbejdet med at få implementeret den handlingsplan, der var udarbejdet for at sikre en så effektiv og resultatgivende arbejdsgang i kommunens arbejdsmarkeds- og sikringsafdeling. Samtidig blev også arbejdet med at færdiggøre integrationspolitikken fuldendt. Blandt de fuldførte opgaver på voksen-handicapområdet kan der derudover bemærkes, at planlægningen af ældrecentrene Hassinghave og Fjordparken blev færdiggjort. Det samme gjaldt i forhold til den løbende fokusering på boligområdet, målsætningerne for boligændringer og den socialpsykiatriske indsats.