Hals

Tilfredshed efter tilsyn

HALS:Der har på kommunens plecentre været tilsynsbesøg af både embedslægeinstitutionen og det tilsynsførende Revisionsselsklabet af 1/12 1962. Med hensyn til embedslægeinstitutionen er det Hassinghave i V. Hassing, Ulstedparken i Ulsted og Fjordparken i Hals, der er blevet besøgt med en konstatering af, at forholdene på alle tre plejecentre var tilfredstillende. Revisionsselsskabet har ud over de tre nævnte plejecentre også været på besøg på Christiansminde i Hou, og også her har ”karakterne” været gode - omend der på Fjordparken har været udtrykt ønske om en forbedring af rengøringsniveauet. - Der er altid problemer med rengøringen, men vi gør det, vi magter, og det hygiejnemæssige er selvfølgelig i orden, siger socialudvalgsformand Ane-Marie Viegh Jørgensen (V).

Forsiden