Lokalpolitik

Tilfredshed hos Dansk Folkeparti

TERNDRUP:Nøgternt betragtet udgør Dansk Folkepartis, Mogens Schou Andersen, kun en syttendedel af byrådet i Skørping, men i lighed med sin radikale kollega, Leon Sebbelin, finder han, at indflydelsen er langt større, end brøken antyder. Som formand for partiforeningen gjorde han på generalforsamlingen på Terndrup Kro status over den første tid i byrådet, hvor han mener at have haft afgørende indflydelse på en række punkter. Blandt andet som fadder til det vedtagne forslag om at hæve rådighedsbeløbet for pensionister fra 1000 til 2000 kr. og det ligeledes gennemførte forslag om at afskaffe modersmålsundervisningen i Folkeskolen. Kommunens budget bærer ifølge Mogens Schou Andersen hans fingeraftryk i form af en reduktion i tilskuddet til Opera i Bakkerne, hævede bødetakster på biblioteket samt det forhold, at besparelserne ramte den kommunale administration og ikke børn og ældre. - Et tilfredsstillende resultat, lyder vurderingen fra Mogens Schou Andersen, der i øvrigt kunne glæde sig over et solidt fremmøde. 13 deltagere lyder måske ikke af meget, men udgør en betragtelig del af medlemsskaren, der i årets løb er vokset fra 22 til 25. Generalforsamlingen valgte i øvrigt Jørgen Christensen ind i bestyrelsen i stedet for Birthe Wulff Andersen. Aha