EMNER

Tilfredshed hos den lokale konservative vælgerforening

BINDSLEV: Den konservative vælgerforening i Hirtshals har afviklet den årlige generalforsamling. Det skete på Bindslev Hotel. En tilfreds formand Preben Christensen kunne aflægge beretning om bl.a. forskellige vellykkede arrangementer, hvor især mødet med justitsminister Lene Espersen på Hotel Hirtshals havde stor tilslutning. På generalforsamlingen valgte medlemmerne følgende nye bestyrelse: Formand Preben Christensen, næstformand og kasserer Svend Hjorth, sekretær Dorthe Andersen samt Britta Buhl Nielsen, Inger Espersen og Erik Lindhardt. Efter generalforsamlingen fortalte IngerEspersen fra byrådsarbejdet. Og medlemmerne af vælgerforeningen fik bl.a. en grundig redegørelse for, hvorfor Inger Espersen er imod planerne for indretningen af banegårdspladsen i Hirtshals. Poul Hahn, tidligere formand for vælgerforeningen, udtrykte bekymring for at politikerne lover en masse penge ud, som ikke er der. Dermed indledte han en god og frugtbar debat, som afslutning på generalforsamlingen. schib