Dronninglund

Tilfredshed i Dronninglund

Selv om overskuddet "kun" er 5,8 mio. kr. - set i forhold til sidste års på 27 mio. kr., er direktør i Dronninglund Sparekasse, Birger Haaning, tilfreds med resultatet.

- Vi var så dygtige eller heldige, at vi i november og december 2007 nåede at sælge næsten alle Sparekassens omsætningsaktier og således undgik et stort tab på denne beholdning i 2008, fortæller direktør i Dronninglund Sparekasse, Birger Haaning, til NORDJYSKE Stiftstidende. Sparekassens primære drift er vokset fra 34,3 mio. kr. til 39,6 mio. kr. i 2008. - Det er en meget tilfredsstillende udvikling, påpeger Birger Haaning. Udlån er vokset med 9 procent til 1,7 mia. kr. og indlån er ligeledes vokset med 9 procent til næsten 1,5 mia. kr. Solvensprocenten er på 20,3 procent, hvilket er mere end to en halv gange lovens krav. - Vi har i januar 2009 udbetalt 75 mio. kr. til garanterne efter en bestyrelsesbeslutning fra oktober 2008. I 2008 har Dronninglund Sparekasse fået 1685 nye kunder. Dronninglund Sparekasse er én af de sparekasser, der har stor succes med statsgaranterede Kom-i-gang-lån.