Affald

Tilfredshed med årets marked]

HJALLERUP:Kun en uge efter Hjallerup Marked kan man konstatere, at Markedsformand Claus Kongsgaards mål om, at alt var ryddet op til idé- og kritikmødet, til fulde er blevet opfyldt. Allerede dagen efter markedets afslutning var der sket et stort indhug i markedsbyen. Halvdelen af vognene fra Nordisk Tivoli var pakket og kørt væk i løbet af natten, hovedparten af kræmmerboderne var ligeledes nedtaget og forsvundet, og hestepladsen var så godt som tom. Tirsdag trådte elever med forældre fra 6. klasse på Hjallerup Skole så til for at feje, rive, samle affald og gøre markedspladsen ren sammen med en stor skraldevogn, der hvert år hjælper til som frivillig på markedet. I løbet af ganske få timer var markedspladsen tømt for affald, og man kunne ved det efterfølgende pølsegilde glæde sig over, at klasserne nu havde gjort sig fortjent til en Bornholmertur - akkurat som der er tradition for. De efterfølgende dage forsvandt de resterende gøgler- og kræmmervogne, og grundlovsdag - torsdag blev det store markedstelt fjernet. Også de resterende af markedets egne telte er demonteret i ugens løb, og lørdag var de eneste spor efter årets marked det nedtrådte græs, hvor de omkring 250.000 markedsgæster havde gået mellem kræmmerboderne i markedsdagene. På idé- og kritikmødet, som havde samlet omkring 600 mennesker i Hjallerup Idrætscenter, var der da også stor tilfredshedd med markedets afvikling. Der fremkom naturligvis kritik af nogle detaljer, som markedets ledelse lovede at se nærmere på inden næste års marked, men det generelle indtryk var, at også de frivillige havde været tilfredse. ]