Tilfredshed med årsnorm-undervisning

- Øget brug af holddannelse skal have pædagogisk en begrundelse

ØSTERVRÅ:Undervisning efter årsnorm, kostpolitik, renoveringsplaner og styrkelse af skole-hjemsamarbejdet var blot nogle af de ting formand for skolebestyrelsen på Torslev Skole i Østervrå, Frode Thule Jensen kom ind på i sin årsberetning. Skolebestyrelsen er meget tilfreds med, at der nu undervises efter årsnorm. Det har nemlig være skolebestyrelsen ønske de sidste fem-seks år. Ordningen betyder, at den enkelte lærer selv kan planlægge timernes placering. Det giver mulighed for at placere dem, når det ud fra et pædagogisk og fagligt synspunkt er mest hensigtsmæssigt, ligesom det giver mulighed for samlæsning på tværs af klasserne. Øget brug af holddannelse er et stort ønske både kommunal- og landspolitisk. Derfor vil skolebestyrelsen være ekstra opmærksom på, at brugen af holddannelse ikke bliver en skjult besparelse. Den skal ske med pædagogisk begrundelse. Formanden konstaterede med tilfredshed, at Torslev Skole lever op til kommunens kostpolitik med et varieret tilbud om ernæringsrigtig kost. Skole-hjemsamarbejdet har været et af de områder, skolebestyrelsen har ønsket at styrke. Kommunikationen mellem hjem og skole er udbygget, også samarbejdet med klasseforældrerådene. Samtidig har skolebestyrelsen tilbudt at deltage i forældremøder - et tilbud der blev modtaget positivt af forældrene og gav så god respons, at ordningen vil fortsætte. En del forældre tog imod skolens invitation til at deltage i en arbejdsdag på skolen. En virkelig god oplevelse, som vil blive gentaget. Sæby Byråd har besluttet at renovere skolen. Der er lavet en samlet plan. Både skolebestyrelsen og skolen er meget tilfreds med den. I løbet af året har to medlemmer - Lotte Johansen og Ingelise Carlsen af personlige grunde - valgt at træde ud af bestyrelsen. I stedet er indtrådt Laila Nielsen og Kirsten Ørum Hansen.