Socialforsorg

Tilfredshed med antallet af forskellige hjælpere i hjemmet

PANDRUP:-Det er noget nær det optimale, vi kan nå, siger formanden for socialudvalget, Frits Pedersen (S), efter socialudvalget fik forelagt en opgørelse, der viser hvor mange forskellige hjælpere, der kommer hos plejekrævende borgere. Opgørelsen er lavet ved at tælle antallet af hjælpere, der kom i hjemmene hos fem tilfældigt udvalgte borgere over en 14 dages periode. De fem borgere får mellem ni og 28 timers hjælp om ugen. Og opgørelsen viser, at der på en uge kommer mellem tre og 13 forskellige hjælpere i hjemmet. Det er tilfredsstillende, når man også skal tage hensyn til kurser, sygdom og at flere borgere kræver pleje både morgen, middag og aften, mener Frits Pedersen.