Børnepasning

Tilfredshed med børnehave-løsning

Politisk glæde over ikke at skulle gennemføre børnehavelukning i V. Hassing

V. HASSING: Det var med tilfredse smil på læberne, at medlemmerne af Hals Byråd i går sagde ja til at ændre børnehavestrukturen i V. Hassing uden i samme ombæring at gennemføre en børnehavelukning i byen. Det faldende børnetal i V. Hassing har igennem længere tid betydet, at der i er blevet tænkt tanker om at lukke børnehaven Kastanien, men efter at have drøftet problemet i forbindelse med både budgetlægningen for 2005 og på to dialogmøder med repræsentanter fra alle tre børnehaver i V. Hassing, indstillede kulturudvalget for nylig over for byrådet en anden løsning på børnehaveproblematikken i byen. Den gik på, at problemet med det faldende børnetal i V. Hassing løses ved at gennemføre en nednormering i børnehaven Mariehønen fra 66 til 44 pladser - en nednormering, der kan gennemføres uden fyringer på grund af naturlig afgang i børnehaven. Formand for kulturudvalget Sørn Nordhald (S) erkendte, at dét ikke var dén af de fire løsningsmodeller, der gav den største besparelse - men at det til gengæld var en løsning med perspektiv i. - Ved at gøre det her er vi fremtidssikrede. Skulle børnetallet i V. Hassing nemlig ændre sig i positiv retning, har vi mursten nok til at imødegå en sådan udvikling, sagde han - og tilføjede: - Og at de nu i Mariehønen får mere plads, er kun godt. Det er med til at sætte det pædagogiske niveau i vejret og skabe rummelighed. Også næstformanden i kulturudvalget, Jørn Mar-tinsen (V), var glad. V-politikeren noterede sig således, at han for et års tid siden hældte mest til at stemme for en lukning af Kastanien - selv om der i givet fald ville være tale om en upopulær beslutning. - Men jo længere, vi gravede os ned i sagen, jo mere tydeligt blev det, at det ikke var det rigtige at gøre, tilføjede Jørn Martinsen og fortsatte: - Havde vi valgt at lukke Kastanien, skulle vi have brugt provenuet til at bygge til én af de andre børnehaver i byen, og holder de nuværende prognoser for børnetallet i V. Hassing, kunne vi også have risikeret at stå med en overkapacitet af børn om fire år. - Ved at gøre, hvad vi nu gør, har vi derfor ikke brændt nogle broer bag os - og vi er åbne for alt, hvad der ventuelt måtte ske på dette område i fremtiden, sluttede Jørn Martinsen.