Lokalpolitik

Tilfredshed med dialogmøde

DRONNINGLUND:Byrådet har i denne uge taget fat på en ny måde at håndtere de lokalpolitiske opgaver på. Det skete med det første såkaldte dialogmøde, hvor byrådet for lukkede døre var i dialog med repræsentanter fra det kommunale ældreområde. Det skete for sammen at finde ud af, hvad ældreområdet forventer af kommunen og omvendt, men det skete også for, at hele byrådet kunne få et indblik i dette område - og hvad der fra kommunal side er behov for at gøre for at optimere denne del af den kommunale tilbudspakke. - Tanken er, at vi med dialogmøderne som grundlag skal have udarbejdet en handlingsplan og grundlaget for den aftale, som vi fra kommunens side står for at skulle indgå med ældreområdet, fortæller formanden for social- og sundhedsudvalget, Inger Pedersen (S), der er glad for den nye måde at gribe de lokalpolitiske opgaver an på. - Det samlede byråd bliver mere dus med, hvad der rører sig og er behov for på dette område, og på den måde vil vi i byrådet også blive bedre til at træffe nogle beslutninger, hvor vi ser på helheden frem for bare nogle enkelte områder, siger hun. Dialogmøderne i byrådet er indført i forlængelse af, at byrådet har indført en ny mål- og kontraktstyring, hvor der med overdragelsen af yderligere ansvar og kompetence til de kommunale virksomheder også skabes en anden platform for det poltiske arbejde. Politikerne skal således i fremtiden tænke meget mere på politik - frem for sagsbehandling - end tidligere, og det skal ske ved, at der efter dialogmøderne og de efterfølgende politiske debatter skabes et overordnet mål for de enkelte områder. Herefter indgås der så kontrakter og tildeles kommunale kroner til disse områder - hvorefter det i den decentrale struktur er op til de enkelte kommunale virksomheder at bruge de tildelte kroner på en måde, der sikrer, at de udstukne mål realiseres.