Sæby

Tilfredshed med forsøgsordning

} SÆBY: Henover sommeren har der forsøgsvis været foretaget en regulering af trafikken i en del af Algade, Strandgade, Klostergyde og på Sæby Havn. Trafikken er blevet delvist ensrettet, mens busser og lastbiler over 3500 kilo ikke må komme på havneområdet. Nu er forsøget ovre. Side 8