Tilfredshed med halvårsregnskab i "den lokale"

KLOKKERHOLM:Hellevad-Ørum Sparekasse i Klokkerholm kunne forleden med tilfredshed fremlægge sit halvårsregnskab for repræsentantskabet. Regnskabet viste således et overskud på knap 700.000 kroner, hvoraf de cirka 180.000 kroner er kursgevinst på fondsbeholdningen. Sparekassens formand, Johannes Hovaldt, var tilfreds med regnskabet, hvis resultat dog er påvirket af sparekassens 125 års jubilæum i juni, hvor sparekassen gav byen en ny bro over fisketrappen ved Klokkerholm Møllesø. På mødet blev sparekassens valgregulativ også gennemgået i anledning af det forestående repræsentantskabsvalg. Repræsentantskabet udfærdigede herefter en ny kandidatliste med 27 kandidater, som vil blive opstillet Formanden kunne i den mere hygsomme afdeling oplyse, at der i 2005igen bliver garantfest i april. Garantfesten har jo været tilbageholdt på grund af sparekassens jubilæum. Igen i år kan Hellevad-Ørum Sparekasse endvidere indbyde til et investeringsmøde i sparekassen. Det holdes 27. oktober. Her kommer Thyge Lyngdal fra Sparinvest med gode råd og en orientering om de muligheder, som han ser i krystalkuglen, hvis man vil investere penge. Mødet er for alle, og tilmeldingen skal ske i sparekassen.