Tilfredshed med hurtig overtagelse

Sparekassen Himmerland fik 5300 nye kunder og 1000 aktionærer fra Sparekassen Midtfjord

Sparekassens formand, direktør Finn Mathiassen, aflagde i Messecenter Aars beretning over for 650 aktionærer. Foto: Søren Friis

Sparekassens formand, direktør Finn Mathiassen, aflagde i Messecenter Aars beretning over for 650 aktionærer. Foto: Søren Friis

Der er udtalt tilfredshed i Sparekassen Himmerland med, at det blev den, der for halvanden måned siden overtog den nødlidende Sparekassen Midtfjord. - Selv om det var på en trist baggrund, er vi glade for, at Sparekassen Midtfjord henvendte sig til os, og at den blev en del af Sparekassen Himmerland. Vi føler, at det er godt for Sparekassen Himmerland og for dens aktionærer, at Midtfjord er kommet med og jeg vil gerne byde alle dens kunder og garanter velkommen. Det sagde bestyrelsesformand, direktør Finn Mathiassen, Aars, da han på Sparekassen Himmerlands generalforsamling i Kultur- og Messecenter Aars aflagde beretning. Heri fortalte han også, at overtagelsen af Sparekassen Midtfjord var sket i lyntempo. Tirsdag 1. februar fik den besøg af Finanstilsynet, som efter et døgns regnskabs-gennemgang måtte konstatere, at reserverne var tabt. - Vi fik en henvendelse om aftenen onsdag 2. februar og søndag 6. februar var aftalen på plads og papirerne underskrevet, fortalte formand Finn Mathiassen, som oplyste, at overtagelsen har betydet 5300 nye kunder i Sparekassen Himmerland. Samtidig er der kommet 1000 nye aktionærer, ligesom 27 medarbejdere fra Sparekassen Midtfjord nu har Sparekassen Himmerland som arbejdsgiver. Røde tal - Midtfjord vil bidrage med 5-7 mio. kr. til sparekassens indtjening i 2011 og vi betaler 20 mio. kr. i goodwill for overtagelsen, hvorved hele garantkapitalen på 31 mio. kr. bliver fuldt ud dækket. Det sker ved, at hvert garantbevis på 1000 kr. ombyttes til fire stk. aktier, forklarede formanden. Om overtagelsen oplyste han endvidere, at man i forhandlingerne med Sparekassen Midtfjord tilbød dens bestyrelse på syv medlemmer, at de kunne få plads i repræsentantskabet i en overgangsperiode på fire år. Fem takkede ja til dette tilbud. I sin formandsberetning kom Finn Mathiassen i sagens natur også ind på Sparekassen Himmerlands virke i 2010 - et år der for første gang siden 1981 gav røde tal på bundlinien - nærmere bestemt et underskud på 39 mio. kr. Men det havde været et plus 30 mio. kr., dersom der ikke havde været tale om indbetaling af 50 mio. kr. til Bankpakke 1 og 19. mio. kr. til Indskydergarantifonden i forbindelse med Amagerbankens konkurs, Bundsolid - Det ændrer dog ikke ved den kendsgerning, at Sparekassen Himmerland stadig er bundsolid med en solvensprocent på 18,7. Vi havde ved udgangen af 2010 et solvensbehov på 10,2 pct., så dermed var den solvensmæssige "friværdi" på 8,5 procentpoint, oplyste Finn Mathiassen. De mere specifikke regnskabstal blev gennemgået af direktør Svend Jørgensen, der bl. a. oplyste om en balance i sparekassen på 12,3 mia. kr. - en stigning på 5,4 pct. - og en egenkapital på knap 1,5 mia. kr. Den primære indtjening var i 2010 på 187,6 mio. kr. mod 239,6 mio. kr. året før. 650 aktionærer var mødt frem til generalforsamlingen og det var omkring et par hundrede flere end ved generalforsamlingen i fjor. En lærestreg En af årsagerne til det øgede fremmøde tilskrives interessen for at få mere at vide om den senere tids kritik af sparekassen vedrørende dens udlån til såkaldte fjernkunder - specielt på Sjælland - til deres investeringer i det krakkede spekulationsselskab Griffin. Men som fortalt i avisen i går var der kun sporadisk kritik af ledelsens dispositioner i den forbindelse, og de mange aktionærer tog til efterretning, at ledelsen erkendte, at udlånene til de 194 fjernkunder - set i bakspejlet - var et fejltrin som man nu har taget ved lære af. En lærestreg der over de seneste tre år har resulteret i et tab på 170 mio. kr.