Lokalpolitik

Tilfredshed med millionplus

Glæde i byrådet trods løftet pegefinger fra S-formand

HALS:Med et plus på 12,5 mio. kr. i forhold til det budgetterede var det ikke overraskende et veltilfreds byråd, der i aftes sagde god for Hals Kommunes regnskab for 2002. - Jeg synes, at det er et pænt regnskab, sagde således borgmester Bent Sørensen (S) i et ikke helt vellykket forsøg på at holde sin begejstring under kontrol. Bent Sørensen noterede sig da også, at man som byråd udsender et signal om at have styr på tingene, når man som for 2002 igen kan præsentere et regnskab med sorte tal på bundlinien, og han glædede sig i den forbindelse over, at det i 2001 var lykkedes de folkevalgte at lægge et holdbart budget for 2002 - selv om der på dét tidspunkt var tale om et valgår. - Det var ikke et valgbudget som i visse andre kommuner. Det var realistisk, og det har vi i dag fået dokumenteret, sagde han. Med hensyn til regnskabet kan det også nævnes, at skatteindtægterne i 2002 var 6,4 mio. kr. større end forventet. Heraf udgjorde de 5,5 mio. kr. alene en én-gangs dødsbobeskatning, og mens Bent Sørensen betegnede denne uventede millionindtægt som "et held for kommunen", så noterede han sig også, at regeringens ældrepakke havde hjulpet regnskabet endnu en million i den rigtige retning. Også Gert Andersen (K) samt Venstres gruppeformand og politiske ordfører, Johannes Elsnab, var tilfredshed med regnskabet, og mens sidstnævnte noterede sig, at de i byrådet var blevet bedre til både at lægge og følge budgetter, så bemærkede V-spidsen også, at det for Hals Kommune er en fordel, at der med de 30 års tidligere V-styre ikke er blevet opbygget en så stor gæld som i visse andre kommuner. Det fik Johannes Elsnabs pendant i S-gruppen, Jørgen Hansen, op af stolen med en bemærkning om, at serviceniveauet under det kommunale V-styre kun blev opretholdt ved løbende at dræne kommunekassen. - Årsagen til, at vi i dag har et regnskab som dette, er, at vi laver nogle realistiske budgetter og har en stram styring - samt at vi har modet til at sætte skatterne op. Her har Socialdemokraterne - og også Bent Jensen (R) i det forrige byråd - vist, at vi har det nødvendige hår på brystet til at udskrive den skatteprocent, der er behov for, tilføjede han. Jørgen Hansen klandrede derefter de borgerlige i byrådet for "at køre friløb" i forhold til finansieringen af det af hele byrådet ønskede serviceniveau. - Man kan spørge sig selv, om det er rimeligt, at I bare sidder tilbage og ikke er indstillet på at udføre det beskidte arbejde. Pengene vil I jo efterfølgende gerne være med til at bruge, sagde han. Hertil svarede Johannes Elsnab, at Jørgen Hansen i hans øjne var "helt ude på overdrevet".