Tilfredshed med ny busplan

Tyndt besatte afgange erstattes af teletaxier

HJØRRING:Da Nordjyllands Trafikselskab (NT) tidligere på året fik pålagt af amtet, at der skulle spares 10 mio. kr. på budgettet, modtog Hjørring Kommune en spareplan, som prompte blev afvist. Planen indebar, at kommunes budget til offentlig transport ville stige fra 300.000 kroner til det dobbelte, ligesom den ville medføre en dårligere service overfor borgerne. Den tænkte NT over, og nu har teknik og miljø fremstillet en ny spareplan. Og denne gang lyder der helt anderledes tilfredse toner fra politikerne. - Vores indsigelser har båret frugt. Den nye plan indebærer, at vores omkostninger kan beholdes på det nuværende niveau, ligesom borgerne ikke berøres så kraftigt, siger formanden for teknik og miljø, Ole Ørnbøl (S). Flere teletaxier NT's nye forslag berører fem busruter, som "beskæres" og tilpasses det aktuelle behov i højere grad end tidligere. Det indebærer, at der på visse ruter bliver indsat teletaxier i stedet for busafgange på helt faste tidspunkter. En teletaxi betyder, at man ringer til NT's bestillingskontor og bestiller en taxa, som kører den pågældende rute til bustakst. På den måde køres der kun på ruterne efter behov, ligesom der er en miljømæssig besparelse i ordningen. Dette kommer til at gælde på rute 222 mellem Hjørring-Bjergby-Tversted, rute 224 mellem Hjørring-Sindal-Bindslev-Tversted-Hirtshals, rute 225 mellem Hjørring-Lørslev-Sindal-Lendum-Frederikshavn og rute 227 mellem Hjørring-Lørslev-Sindal/Lendum. Ordningen gælder ikke alle afgange, men kun de tidspunkter af døgnet, hvor erfaringerne viser, at der er ganske få passagerer. Det eneste, udvalget ikke var helt tilfredse med, er, at NT vil skære i busforbindelserne mellem Hjørring og Mygdal, - Der vil vi arbejde meget på at fastholde på det nuværende niveau. Men når man nu skal spare, er det ganske udemærket, siger Ole Ørnbøl. Og rent faktisk betyder NT's tilrettede spareplan, at borgere især nord og øst for Hjørring får flere muligheder for at benytte offentlig transport, ligesom køreplanerne i højere grad er tilpassede ringetiderne på de videregående uddannelser.