Tilfredshed med plejen og personale

Kommunen skal ifølge sociallovgivningen føre tilsyn med plejecentrene, og beboerne har generelt udtrykt stor tilfredshed med både personale, rengøring og maden i en samlet redegørelse. Tilsynet er gennemført på kommunens fire centre - altså Mou, Kongerslev, Lykkeshøj og Storvorde. TIlsynet bliver hvert år gennemført som dels et uanmeldt og dels et anmeldt besøg. Her deltager socialchef Robert Sørensen og ledende sygeplejerske Lis Nødgaard. Herudover foretager embedslægen også et årligt uanmeldt besøg, hvor de sundhedsmæssige forhold bliver tjekket. På alle tre ældrecentre er forholdene fundet tilfredsstillende. De interviewede ældre fortæller, at personalet yder en god og omsorgsfuld pleje. Der er en god tone og et godt miljø på plejecentrene. Plejen og rengøringen er tilfredsstillende, og der er stor tilfredshed med maden, som er varieret og tilpasset beboernes kostvaner. Enkelte beboere kunne godt tænke sig, at rengøringsniveaunet lå lidt højere. Plejepersonalet giver udtryk for, at de godt kunne tænke sig at have bedre tid til socialt samvær med beboerne. Det kniber ind imellem - dels på grund af arbejdspresset, dels på grund af problemer med at skaffe afløsning ved sygdom.