Tyverier

Tilfredshed med politiet

Aalborg ligger dog under landsgennemsnittet på kundeservice, viser undersøgelse

AALBORG:Borgerne er godt tilfredse med politiets arbejde. Det viser en stor landsdækkende undersøgelse, som Rigspolitiet har gennemført i samarbejde med konsulentfirmaet Deloitte. Undersøgelsen kan om kort tid læses af alle, når den bliver lagt ud på politiets relancerede hjemmeside www.politi.dk. Men Aalborg Politi fremlægger gerne resultaterne allerede nu. Det er nemlig sagt på jysk ikk' så ringe endda. Undersøgelsen har målt tilfredsheden inden for to afgrænsede områder - serviceområdet med pas, kørekort og motorregistrering. Og utryghedsskabende kriminalitet - vold, indbrud og tyveri. Svarmulighederne var "meget tilfreds", "tilfreds", "utilfreds" eller"meget utilfreds" - og tallet 4 angiver den højeste grad af tilfredshed. Venlighed i voldssager Når det gælder den utryghedsskabende kriminalitet er den gennemsnitlige tilfredshed 3,22 (landsgennemsnittet er 3,20), men dykker man ned i tallene viser de, at borgere, der har været ramt af indbrud, er mindre tilfredse med politiets behandling af deres sag hos Aalborg Politi end den gennemsnitlige tilfredshed. I Aalborg er tilfredsheden 3,26 - hele landet har et snit på 3,32. Tilfredsheden er dog markant over gennemsnittet i voldssager. Her siger tallet 3,16 mod 2,88 på landsplan. Især er de forurettede vældigt godt tilfredse med "politiets venlighed og imødekommenhed" (3,60) og "adgangen til at tale med rette vedkommende" (3,56). Når det gælder kundeservice er tilfredsheden generelt lavere i Aalborg Politikreds end landsgennemsnittet. For eksempel tyder noget på, at ventetiden ved pas, kørekort og motorvæsen er irriterende lang. Her scorer Aalborg kun 3,16 mod et landsgennemsnit på 3,64. I alt scorer Aalborg 3,52 i tilfredshed på kundeservice, mens landsgennemsnittet ligger på 3,74. Kontorleder Susanne Andersen har ikke gennemgået undersøgelsen, men hun tilføjer, at hun finder det relevant at sammenligne Aalborg med andre byer af tilsvarende størrelse. Og hvis der er udsving, vil hun dykke ned i tallene. - Vi er åbne for at gøre tingene bedre, hvis det viser sig, at vi kan få nogle ideer fra andre kredse, siger Susanne Andersen. Og det er ikke nogen hemmelighed, at undersøgelsen netop lægger op til sammenligning over hele landet. - Når undersøgelsen bliver lagt ud på nettet, har borgerne mulighed for at sammenligne de forskellige politikredse, og i politiet kan vi bruge det til at arbejde frem mod mål, siger chefpolitiinspektør Jørn Aabye, som mener, at Aalborg godt kan være sine resultater bekendt. Ærlig information Fællestillidsmand Børge K. Nielsen har ikke noget imod, at politifolks arbejde bliver målt og vejet, men han tilføjer, at når den slags undersøgelser bliver fremlagt sammen med målsætninger er det vigtigt, at det også fremgår, hvilke områder der skal prioriteres op, og hvilke områder der på den bekostning bliver nedprioriteret. - Politikerne afstikker rammerne for politiet, og man kan jo ikke bare lægge oven på og sige, at vi skal nå mere med de samme folk. Derfor har borgerne også krav på at vide, hvor indsatsen drosles ned, hvis andet arbejde skal prioriteres op, siger fællestillidsmanden.